úkoly 23.11.27.11.

pátek 27. 11. 2020

Dnešní úkoly mi posílejte do neděle 29. 11. 2020

Český jazyk:

Nejdříve si procvičte stavbu slova:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-5-trida/stavba-slova-5

Doplňte pracovní list – najdete jej v příloze

Matematika:

Doplňte pracovní list – najde jej v příloze

 

Angličtina

Dnes nás čeká poslední hodina angličtiny před nástupem do školy. Po celou dobu distanční výuky jsme probírali druhou lekci - slovní zásobu rodina, z gramatiky přivlastňovací zájmena a sloveso být. V opakování budeme pokračovat také ve škole.
Domácí úkol máte z pracovního sešitu na straně 18 - celá strana, ten již neposílejte, kontrolu provedeme ve škole v úterý, doneste si učebnici, pracovní sešit a školní sešit, zkontrolujte si, zda máte provedeny všechny opravy v obou sešitech. 
Dále všem doporučuji znovu procvičování učiva z CD, a to: vocabulary, grammar, situations, culture.
Na závěr něco pro zasmání, tančení a zpívání. V neděli máme již 1. adventní neděli, Vánoce se blíží, na Halloween jsme poslouchali Halloween baby shark, tady máte vánoční verzi, rozklikni:
 
 

čtvrtek 26. 11. 2020

Dnešní úkoly mi pošlete do soboty 28. 11. 2020

Sloh:

Učebnice str. 42 – přečtěte si barevné rámečky v horní části stránky

Pracovní sešit str.23/1 (dole)

Geometrie:

Dnes budeme rýsovat zase dvě zadání, u druhého se pokuste o konstrukční zápis (zkrácený zápis)

1.zadání:

1. p

2. AB; AB e p, /AB/=7 cm

3. C; C e AB

4. /AC/ =

    /BC/ =

5. o; C e o, o T p  (kolmá)

6. D; D e o

7. ABD  (trojúhelník)

8. /AD/ =

    /BD/ =

 

2. zadání:

1. Narýsuj tři body – A, B, C

2. Narýsuj trojúhelník ABC

3. Změř a zapiš délky jeho stran

4. Narýsuj středy úseček AB, BC, AC a pojmenuj je K, L, M

5. Narýsuj přímku o, která prochází bodem C a s úsečkou AB je rovnoběžná

6. Narýsuj přímku s, která prochází bodem A a k úsečce AB je kolmá

7. Průsečík přímek o a s pojmenuj E

8. Narýsuj kružnici l, která má střed v bodě E a poloměr 3 cm

 

Čtení:

Čítanka str. 102, 103 – přečtěte si a odpovězte si na otázky za textem

 

středa 25. 11. 2020

Dnešní úkoly mi posílejte do pátku 27. 11. 2020

Český jazyk:

Učebnice str. 39/7 + b) – ústně

                Str. 40/8, 10 – ústně

                Str. 40/9 + a) – napište do školního sešitu

Pracovní sešit str. 22/6, 7 +a)

Matematika:

Učebnice str.24/5 d)e) – vypočítej do školního sešitu

                Str.24/1, 2, 3 – ústně si doplň

                 Str.25/7 – vypočítej do školního sešitu

Pracovní sešit str.14/4, 5

Vlastivěda:

učebnice str. 30,31 – pozorně si přečti a prohlédni obrázky

Najdi na mapách (str. 30 a zadní strana učebnice)

  • Klatovy, Sušice, Domažlice, Plzeň, Tachov, Rokycany
  • Berounka, Úhlava, Úslava, Radbuza, Mže, Vltava, Otava
  • vodní nádrž Hracholusky, vodní nádrž Nýrsko, Černé jezero
  • Český les, Šumava
 
Angličtina
 
Dnes budeme pokračovat v opakování 2. lekce. 
Procvičení slovíček rodina, opakuj slovíčka, která uslyšíš, rozklikni:
Procvič si další cvičení na sloveso být, doplň do vět tvary: am, is, are, cvičení si nechej zkontrolovat, rozklikni:
Přiřaď k osobnímu zájmenu přivlastňovací zájmeno, cvičení si nechej zkontrolovat, rozklikni:
Otevři si učebnici na str. 26, najdeš tam další opakování celé druhé lekce ve cvičeních 1 až 6, cvičení si ve vlastním zájmu projdi, příští týden se k nim vrátíme. Pokud nemáš fólii, zkus ústně nebo na papír. Co máš vlastně dělat?
1. Doplň strom rodiny
2. Dej písmena do správného pořadí - dny v týdnu
3. Použij místo prodloužených tvarů zkrácené tvary slovesa být (PS s. 66 2.3, 2.4)
4. Doplň věty a rozhodni, zda tam bude přivlastňovací zájmeno nebo tvar slovesa být (PS s. 66 2.3, 2.4, 2.5)
5. Vytvoř otázky k odpovědím a sestav rozhovor (PS s. 67 2.9)
6. Vytvoř věty s použitím vazby this is a přivlastněním (PS s. 67 2.6b)
 
 
 
 
 
 

úterý 24. 11. 2020

Dnešní úkoly mi posílejte do čtvrtku 26. 11. 2020

Český jazyk:

Učebnice str. 38 – pozorně si znovu přečtěte žlutý rámeček

                Str. 38/1, 2, 3, 4 – ústně

                Str. 38/3 (3 řádky) – do školního sešitu

Pracovní sešit str.21/1, 2, 3, 4, 5

Matematika:

Rozklikněte si a nejdříve procvičujte:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/vyber.htm

učebnice str.24/zopakuj si žlutý rámeček

                str. 24/1, 2 – ústně

                str. 24/5 a)b)c) – do školního sešit

pracovní sešit str.14/1, 2, 3

 
Angličtina
 
Otevřete si učebnici na str. 24 - CULTURE - WHAT´S YOUR ADDRESS? Podíváme se, jak se píše adresa ve Velké Británii. 
Na 1. místě je jméno a příjmení (name), na 2. místě se napíše nejprve číslo domu (house number), potom název ulice(road - silnice, street - ulice), na 3. místě město (town, city), na 4. místě PSČ (postcode), na 5. místě stát (country).
Vložte si své CD do počítače - CULTURE - UNIT 2, máš tam 2 cvičení:
cv. 1 What´s your address? - seřaď adresu do správného pořadí a nechej si zkontrolovat počítačem,
cv. 2 What´s your address? - máš tam video, vedle videa máš názvy měst, klikni na město, které uslyšíš, pokud to poprvé nestihneš, pusť si video víckrát, nechej si počítačem zkontrolovat. Zároveň uslyšíš výslovnost anglických měst.
 
Celou druhou lekci procvičujeme sloveso být, dny v týdnu a ze slovíček rodinu, dnes budeme pokračovat, 
procvičení slovní zásoby rodina -  klikni na slovo, které uslyšíš, rozklikni:
procvičení slovní zásoby dny v týdnu, rozklikni:
procvičení slovesa být, vyber správný tvar slovesa být do vět, nechej si ověřit správnost, rozklikni:
a podobné cvičení, rozklikni a vybírej am, is, are do vět:
 

pondělí 23. 11. 2020 

Dnešní úkoly mi posílejte do středy 25. 11. 2020.

Český jazyk:

Učebnice str. 37/6 + doplňující úkoly a)-i) – ústně

Pracovní sešit str. 20/3, 4, 5 (ve cv. 5 vymyslete aspoň 3 věty)

Matematika:

Učebnice str. 22/5 b), e) – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 13/4, 5, 6

                        Str. 25/1, 2, 3

Čtení:

Čítanka str. 100, 101 – dočtěte si povídání a odpovězte si na otázky za textem