Zápis do 1. třídy

Zápis na naší škole se koná ve čtvrtek 23. ledna 2014 ve škole od 14.00 do 18.00 hodin.
 
Dokumenty ke stažení:
 
Žádost o přijetí na naši školu.
Žádost o odklad
Dotazník
Zápisní list pro školní rok 2014/2015
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2014-2015.pdf (176510)


Zápis budoucích prvňáčků ve škole.

 

Ve čtvrtek 23. ledna 2014 se v naší škole konal zápis budoucích prvňáčků.

V rámci projektu Učíme se přírodou, který na naší škole probíhá celoročně, byl i zápis inspirován Putování lesem se zvířátky

Pedagogičtí pracovníci školy prováděli jednotlivě budoucí žáčky celou naší školou a postupně s nimi plnili úkoly, za které dostávali razítka. A jak tato cesta probíhala?

 

Začali jsme v přízemí školy u výukové stěny, kterou nám nakreslila a zasponzorovala paní Albertová, kde děti poznávaly stromy a zvířátka a po orientačních šipkách se postupně dostávaly k dalším úkolům, počítaly sovy na stromě, vykládaly o krmení zvířátek v lese a postupně se dostávaly do mezipatra, kde nás čekala rozpustilá písmenka.

 

Společně jsme poznávali ptáčky, barvičky až jsme došli do třídy, kde si děti vyzkoušely práci na interaktivní tabuli, kde rozpoznávaly geometrické tvary a dávaly je zvířátkům a stavěly z nich domečky. 

Písničkou či básničkou jsme se dostali do vedlejší třídy, kde na nás čekalo navlékání korálků a vyprávění pohádek. 

Společně jsme se vrátili do přízemí, kde děti čekal poslední úkol, a to kreslení postavy. Za svůj skvělý výkon je čekala odměna - Pamětní list, kalendář školy, drobná sladkost a žáci naší školy pro děti vyrobili rozpustilé kašpárky z papíru. Ani rodiče dětí nezaháleli, čekání jim i dětem zpříjemnilo malé občerstvení.

Budoucí prvňáčci v naší škole nebyli poprvé, první setkání jsme pro ně zorganizovali ji ž před Vánocemi a fotografie z této akce najdete na našich internetových stránkách www.zslitultovice.cz. Na další setkání se mohou děti těšit 25. února 2014, které jsme nazvali masopustní tvoření.

 

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Zapis_do_prvni_tridy_23.1.2014