Počítačový kroužek

Do kroužku počítačů nastoupilo 14 žáků třetího ročníku. Počítačový kroužek vedou Mgr. Dana Kaliková a Jana Sklepková
Postupně se naučí práci s počítačem, vytvořit složky, malování, vytvoří si své emailové adresy, vyzkouší si práci ve WORD, EXCEL aj.