Počítačový kroužek

Do kroužku počítačů nastoupilo 13 žáků třetího ročníku. Vedoucí tohoto kroužku je Mgr. Dana Kaliková
Postupně se naučí práci s počítačem, vytvořit složky, malování, vytvoří si své emailové adresy, vyzkouší si práci ve WORD, EXCEL aj.