Počítačový kroužek

Počítačový kroužek navštěvuje 15 žáků 4. ročníku. Kroužek probíhá co 14 dní ve čtvrtek. Žáci se především budou připravovat na samostatnou práci s počítačem v případě distanční výuky. Založí si vlastní email, naučí se s ním pracovat, seznámí se s prací v programu Malování a Word.