Počítačový kroužek

 
Počítačový kroužek navštěvuje všech 11 žáků 3. ročníku. Kroužek probíhá co 14 dní v úterý. Žáci si založí vlastní email, naučí se s ním pracovat, seznámí se s prací v programu Malování a Word.