Školní družina.

 

Školní družina sídlí v budově základní školy a má od 1. 10. 2013 dvě oddělení. Provoz školní družiny je od 11.25 hodin do 15.30 hodin. Žáci, kteří navštěvují ŠD, vyplní přihlášku podepsanou zákonným zástupcem žáka a seznámí se s vnitřním řádem školní družiny. Za pobyt ve školní družině žáci neplatí. První oddělení navštěvují žáci prvního ročníku pod vedením paní vychovatelky Nikoly Šupolové a druhé oddělení navštěvují žáci třetího a čtvrtého ročníku pod vedením paní vychovatelky Jany Sklepkové. Školní družina, její obě dvě oddělení jsou součástí tříd, žáci využívají školní lavice ve výtvarných i pracovních činnostech, v druhé polovině obou tříd mají koutek k relaxaci, dostatek hraček, společenských her a výtvarných potřeb. Žáci ve školní družině mohou využívat počítače, interaktivní tabule a rádia s CD přehrávačem. Pro svou činnost využívají ještě další prostory, a to víceúčelovou halu vedle školy. Protože naše škola se školní družinou sídlí ve středu obce, dbáme na to, aby žáci byli co nejvíce semknuti s přírodou a trávili svůj volný čas na čerstvém vzduchu, vedeme je tím výchovou ke zdraví, společně s environmentální výchovou. K tomu využíváme školní zahradu s pískovištěm, ale můžeme také chodit na procházky do parku nebo do blízkého lesa. Vedeme žáky výchovou ke zdravému životnímu stylu – dostatek sportu, pitný režim, hygiena, přísun ovoce ze školní zahrady. V rámci školní družiny pracují tyto zájmové kroužky: sportovní, taneční, výtvarný a kroužek jazyka anglického. Žáci se řídí vnitřním řádem školy a školní družiny. Také v letošním školním roce všichni žáci mají sešit Družínek, který slouží zákonným zástupcům k omlouvání svých dětí ze školní družiny a tím i k lepší bezpečnosti a ochraně jejich dětí. Vychovatelky se pravidelně zúčastňují bezpečnostního školení. Lékárnička je umístěna ve sborovně a je přístupná vychovatelkám.

Družina starších žáků

Družina mladších žáků