Partneři a spolupráce

 

Sponzoři na Školní disco ples 21.5.2021

 
OBEC - MĚSTYS LITULTOVICE
RESPOL
UNIRON
STAVBY DAVID NOWICKÝ
ZOD HLAVNICE
OPAVSKÁ LESNÍ
STOLÁŘSTVÍ LHOTSKÝ
ZOD LITULTOVICE
GRAFICKÉ SKLO MARTA NÁDENÍČKOVÁ
MANŽELÉ KALUSOVI
BOŽENA a MICHAELA KALUSOVY
NÁDENÍČEK INTERIÉRY
KADEŘNICTVÍ SAŠA KINŠTOVÁ
OBEC HLAVNICE
 

Sponzoři pro školní rok 2020/2021

fa Nowický – finanční dar
fa Respol – finanční dar
 

Sponzoři pro školní rok 2019/2020

fa Respol – finanční dar

fa Uniron – oprava brány na školní zahradu

fa Nowický – finanční dar

Klub rodičů ZŠ Litultovice – finanční dar

 

Sponzoři tomboly na Školní disco ples 18.1.2020

 
OBEC - MĚSTYS LITULTOVICE
RESPOL
OPTYS
STAVBY NOWICKÝ
OPALL AGRI
COMSNET
ZOD LITULTOVICE
MARTA A ALEŠ NÁDENÍČKOVI
NÁDENÍČEK INTERIÉRY
SAŠA KINŠTOVÁ
OBEC HLAVNICE
 

Sponzoři tomboly na Školní disco ples 26.1.2019

 

Městys Litultovice

Obec Hlavnice

David Nowický

Interiéry Najser

NÁDENÍČEK INTERIÉRY s.r.o.

OPAGRO s.r.o.

OPaLL-AGRI, s. r. o.

Opavská lesní a.s.

Optys, spol. s r.o.

Petr Kudlík

Potraviny Zina Bohdanovice

ReSpol s.r.o.

UNIRON s.r.o.

ZD Litultovice

ZOD Hlavnice

Jiří Krömer

manželé Kalusovi

manželé Štefkovi

Vladislav Pavlíček

Velký dík patří i anonymním a neuvedeným dárcům. 

 

Spolupráce s okolními školami

ZŠ Hlavnice

 

ZŠ Mladecko

ZŠ Slavkov

ZŠ Dolní Životice