Partneři a spolupráce

Sponzoři tomboly na Školní disco ples 18.1.2020

 
OBEC - MĚSTYS LITULTOVICE
RESPOL
OPTYS
STAVBY NOWICKÝ
OPALL AGRI
COMSNET
ZOD LITULTOVICE
MARTA A ALEŠ NÁDENÍČKOVI
NÁDENÍČEK INTERIÉRY
SAŠA KINŠTOVÁ
OBEC HLAVNICE
 

Sponzoři tomboly na Školní disco ples 26.1.2019

 

Městys Litultovice

Obec Hlavnice

David Nowický

Interiéry Najser

NÁDENÍČEK INTERIÉRY s.r.o.

OPAGRO s.r.o.

OPaLL-AGRI, s. r. o.

Opavská lesní a.s.

Optys, spol. s r.o.

Petr Kudlík

Potraviny Zina Bohdanovice

ReSpol s.r.o.

UNIRON s.r.o.

ZD Litultovice

ZOD Hlavnice

Jiří Krömer

manželé Kalusovi

manželé Štefkovi

Vladislav Pavlíček

Velký dík patří i anonymním a neuvedeným dárcům. 

Sponzoři

Uniron s.r.o

fa Nádeníček

manželé Kubcovi

firma OPTYS

Vojenské lesy VLS

firma Model Obaly a.s.

firma David Nowický

Spolupráce s okolními školami

ZŠ Hlavnice

 

ZŠ Mladecko

ZŠ Slavkov

ZŠ Dolní Životice