Zájmové činnosti

Rozpis zájmové činnosti

 

Název kroužku

Uč.

den

třída

 Hudební kroužek - flétny

 L. Krömrová

Úterý  13:00 -13:45

 všichni

 Počítačový kroužek  D. Kaliková  Čtvrtek 5. vyučovací hodina  3. ročník

 Sportovní kroužek

 J. Sklepková

 

 Pátek 13:00 -14:00

 

 všichni


Taneční kroužek

 

 N. Najsrová
 
Pátek 13:00 -13:45
 všichni

 Výtvarný kroužek

 N. Najsrová

 

 Čtvrtek 13:00 -13:45

 

 všichni

 Anglický jazyk 

L. Krömrová

Úterý 11:30 - 12:15

 

 2. ročník

 Nápravy poruchy učeni pro žáky s SPU
 
 L. Seidlová    žáci s SPU

 Dramatický kroužek

 L. Seidlová

 Pondělí 13:00 -13:45

 

 všichni

Náprava SPU L. Seidlová dle individuální domluvy.