Zájmové činnosti

Rozpis zájmové činnosti

 

Název kroužku

Uč.

den

třída

Angličtina

J. Sklepková čtvrtek

2. ročník

 Náboženství K. Rečlo středa  všichni

 Kopaná a florbal

 J. Sklepková

pátek, co 14 dnů

 

 všichni


Přírodovědný kroužek

 

M. Pajor
 pondělí
 
všichni

 Tvořivý kroužek

 L. Seidlová

pátek

 

 

všichni

Hudební - flétny

L. Krömrová

pondělí

 

 všichni

 Nápravy poruchy učeni pro žáky s SPU
 
 L. Seidlová středa, čtvrtek  žáci s SPU

Deskové hry

L. Krömrová

pondělí

 

všichni

Zájmové kroužky

Měsíc říjen započal znovuotevřením zájmových kroužků. Děti mohou v odpoledních hodinách navštěvovat kroužek sportovní, který je zaměřený zejména na kopanou a florbal, dále pak kroužek hudební, tvořivý, přírodovědný a kroužek počítačový.