Zájmové činnosti

Rozpis zájmové činnosti

 

Název kroužku

Uč.

den

třída

 Hudební kroužek - flétny

 L. Krömrová

pondělí  11:45 - 12:30

              12:45 -13:30

 všichni

 Počítačový kroužek  D. Kaliková
J. Sklepková
úterý 12:45 - 13:30  4. ročník

 Kopaná a florbal

 J. Sklepková

 

 pátek 13:00 -14:00

 

 všichni
 

 
 
 
 

 Výtvarný kroužek

 D. Tesárková

 

  středa 13:00 -13:45

 

 všichni

Čtenářský klub

J. Sklepková

středa 11:30 - 13:00

 

1. ročník

 Nápravy poruchy učeni pro žáky s SPU
 
 L. Seidlová
L. Krömrová
   žáci s SPU

 Dívčí klub

 L. Seidlová

 pátek 13:00 -13:45

 

 všichni

Náprava SPU L. Seidlová dle individuální domluvy.