Zájmové činnosti

Rozpis zájmové činnosti

 

Název kroužku

Uč.

den

třída

 Hudební kroužek - flétny

 L. Krömrová

Úterý  13:00 -13:45

 všichni

 Počítačový kroužek  D. Kaliková  Čtvrtek 5. vyučovací hodina  3. ročník

 Kopaná a florbal

 J. Sklepková

 

 Pátek 13:00 -14:00

 

 všichni
 

 
 
 
 

 Výtvarný kroužek

 D. Tesárková

 

  13:00 -13:45

 

 všichni

 

 

 

 

 

 Nápravy poruchy učeni pro žáky s SPU
 
 L. Seidlová    žáci s SPU

 Dívčí klub

 L. Seidlová

 13:00 -13:45

 

 všichni

Náprava SPU L. Seidlová dle individuální domluvy.