Zájmové činnosti

Rozpis zájmové činnosti

 

Název kroužku

Uč.

den

třída

 Informatika

 D. Kaliková

  

úterý   13:00 -13:45

1x za 14 dnů

 3. ročník

 

 Náboženství K. Rečlo středa 13:00 - 13:45  všichni

 Kopaná a florbal

 J. Sklepková

 

 pátek 13:00 -13:45

1x za 14 dnů

 všichni


Přírodovědný kroužek

 

M. Pajor
 
úterý 13:00 - 13:45
 
1x za 14 dnů
všichni

 Tvořivý kroužek

 L. Seidlová

 

  pátek 13:00 -13:45

  1x za 14 dnů

 

všichni

Hudební - flétny

L. Krömrová

pondělí 13.00-13:45

 

 všichni

 Nápravy poruchy učeni pro žáky s SPU
 
 L. Seidlová
L. Krömrová
   žáci s SPU

 

 

 

 

 

Zájmové kroužky

Měsíc říjen započal znovuotevřením zájmových kroužků. Děti mohou v odpoledních hodinách navštěvovat kroužek sportovní, který je zaměřený zejména na kopanou a florbal, dále pak kroužek hudební, tvořivý, přírodovědný a kroužek počítačový.