Školní stravování

 

Školní stravování zajišťuje školní jídelna ve Stěbořicích, která je součástí Mateřské školy Stěbořice, příspěvkové organizace. Vedoucí jídelny je Helena Morysová.

 

Dovoz zajišťuje OÚ Slavkov a strava je dopravována v termoportech.

 

Pracovnice výdeje stravy Pavlína Radková stravu připraví, ohřeje v ohřívacích vanách na správnou teplotu a následně vydává.

Platby probíhají sporožirem nebo platbou přímo v jídelně.

 

Odhlašování obědů se provádí telefonicky ve školní jídelně Stěbořice, den předem do 12:00 hod., ve vyjímečných případech ráno do 8 hodin.

V případě nemoci je možno první den nemoci oběd vyzvednout do jídlonosiče od 11:30 do 12:00 v ZŠ Litultovice.

Telefonní spojení     553 661 029

Webová stránka www.jidelnasteborice.cz

 

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny ke stažení VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A VÝDEJNY.pdf (148725)