Oprava školy

Určitě vás zajímá, co se v naší škole změnilo. Na konci školního roku 2013/2014 jsme měli týdenní předčasné prázdniny, z důvodu přestavby střechy na škole. Když jsme během měsíce července pozorovali bourání a stavbu nové střechy, podařilo se zastupitelům získat dotace na výměnu oken, zateplení škola a novou fasádu. Po odstavení všeho od oken, se zjistilo, že radiátory kvetou rezavou barvou a někde i tečou. Rada městyse rozhodla o výměně starých radiátorů za nové. Těchto prací se ujal tatínek Barunky Černé, který vše stihl během jednoho týdne.

Jelikož letošní prázdniny byly plné přívalových dešťů, které neobešly ani naši školu a když jsme jednoho rána přišli do školy, kapala ze stropu voda. Pan starosta přinesl vysušovače, a proto jsme mohli koncem srpna vymalovat celou školu. Této práce se ujala firma tatínka našeho prvňáčka Davida Nowického. Práce v budově školy ještě úplně neskončily. Ještě není dokončena podlaha a zateplení půdy. Přesto jsme chtěli zahájit včas a dnes otevřít nově upravené třídy, a právě proto se všechny pracovnice naší školy zapojily do obrovského úklidu, výzdoby tříd, chodby i jídelny.
 

FOTO SRPEN 2014: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Oprava_skoly_-_srpen_2014

FOTO ZÁŘÍ 2014: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Oprava_skoly