Provoz školní družiny dne 30. 6. 2020 bude do 10:00 hodin. Prosíme, zapište v tento den do družínku odchody domů.

 

Školní družina v době prázdnin se nekoná z důvodu malého zájmu, přihlásily se pouze 3 děti.

 
 

Zájemci o školní družinu v době letních prázdnin 2020.

 

Tento týden žáci obdrží lístky na zjištění zájmu o školní družinu v době letních prázdnin, prosíme o vyplnění a zaslání zpět do školy. Pokud školní družinu nepožadujete, vyplňte jméno a příjmení a podpis rodičů, zbytek proškrtněte.

 

 

červenec

srpen

jméno a příjmení žáka

od – do    podpis rodičů

od – do     podpis rodičů

 

 

 

 

Upozornění: v době od 27. 7. do 7. 8. 2020 bude provoz školní kuchyně Stěbořice uzavřen.

                      V době prázdnin platí žák za oběd plnou cenu, tj. 60 Kč + dopravu.

Školní družina bude otevřena, pokud bude nejméně 10 zájemců.


 
 
 

Důležité informace

 

Provoz od 25. 5. – 30.6.2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VÍROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Rodič je povinen v pondělí 25. 5. 2020 dodat podepsané čestné prohlášení o tom, že v posledních dvou týdnech neprojevili příznaky virového infekčního onemocnění (například horečka, kašel, dušnost).

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VÍROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.pdf (254186)

 

Vstup do školy: 

   4. třída vstupuje do školy v 7:35 s třídní učitelkou Mgr. Leonou Seidlovou.

   3. třída vstupuje do školy v 7:40 s třídní učitelkou Mgr. Lenkou Krömrovou.

   1. třída vstupuje do školy v 7:45 s třídní učitelkou Mgr. Danou Kalikovou.

Před vstupem do školy čekají všichni žáci na školní zahradě.

Výuka: 1. třída 7:45 – 11:10

             3. třída 7:45 – 11:50

             4. třída 7:45 – 11:45

 

Školní družina podle tříd: možnost do 14:00 hodin všichni žáci. Odchod žáků z družiny musí být nově zapsán v družínku.

Doprovod žáků nevstupuje do školy.

Školní stravování: obědy budou přihlášeny všem žákům. Zákonný zástupce je povinen obědy odhlásit i v případě, kdy žák nebude navštěvovat školu v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

Povinnosti: žák musí mít 2 roušky na den a sáček pro ukládání roušek. Škola roušky pro žáky nezajišťuje.

 

Školní stravování

Od 25.5.2020 je v provozu školní stravování. Všem žákům bude nahlášen oběd. Povinností zákonných zástupců je odhlásit si oběd pokud jeho dítě nebude odebírat oběd. 
 

Nástup do školy

Vážení zákonní zástupci,

naše škola se otvírá pro žáky 25. května 2020. Dle Ministerstva školství je doporučení počet žáků ve skupině (třídě) 15, což naše škola splňuje.

Od 25. 5. 2020 je obnoven školní jízdní řád. Žáci se budou scházet na školní zahradě s rouškou na ústech. Do tříd budou odcházet s učitelkou po skupinách podle ročníků. Ve třídách zajistíme jedno dítě v lavici. Hlavní přestávka se bude konat na školní zahradě, malé přestávky budou žáci ve třídách pod dozorem třídního učitele.

Bude možnost školního stravování, podle zájmu. Provoz školní družiny zajistíme do 14.00, ve třech skupinách (třídách).

Výuka bude probíhat pouze dopoledne, odpolední vyučování nebude. Vyučovat se budou hlavní předměty. Účast žáků nebude povinná. Pokud dítě zůstane doma, dostane emailem výpis probrané látky. Vzhledem k plnému nasazení učitelů s žáky ve škole není možno pokračovat ve stejném způsobu výuky pro žáky doma, tak jako doposud na www stránkách.

S pozdravem

Mgr. Dana Kaliková, ředitelka ZŠ Litultovice

 

 

Zapojení do projektu EU

Naše škola se přihlásila do projektu EU - šablony II. Tento projekt byl schválen ode dne 1. 9. 2019. Projekt je nazván "ŽIJEME v SRDCI EVROPY".
 

Rozpis třídních schůzek

 
10.9.2019        Třídní schůzky
12.11.2019
10.3.2020
12.5.2020
       Pohovory
       Pohovory
       Pohovory

Třídní schůzky začátek v 16.00 hod.

Třídní pohovory od 15.30 do 17.00 hodin.

Tel. pro odhlašování žáků: 553 668 139

Tel. pro ŠD  555 502 039

 

Email pro rodiče

Milí rodičové, uložte si novou emailovou adresu info.zslitultovice@seznam.cz pro větší kobtakt s námi.