Výlet do ZOO Ostrava

23.6.2023

 

PLES ZRUŠEN 

 
Zástupci Klubu rodičů se rozhodli zrušit školní DISCOPLES pro malý zájem.

 

ZÁPIS TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

Přítomni: 21.3.2023

 

1. roč.

2. roč.

4. roč.

Zákonní zástupci

17

13

11

Omluveno

1

1

1

Neomluveno

2

1

0


Zápis z třídních schůzek dostanete emailem.

Rozpis třídních schůzek

 
6.9.2022 Třídní schůzky pro všechny na šk. zahradě
 
22.11.2022

21.3.2023

23.5.2023
       Pohovory

       Pohovory

       Pohovory

 

ROZVRHY pro šk. rok 2022-2023

1. ročník

  1. .2. .3. 4.
pondělí ČJ M ČJ
úterý ČJ M ČJ HV
středa ČJ PRV TV ČJ
čtvrtek ČJ M ČJ VV
pátek ČJ M PRV TV

 

2. ročník

  1. .2. .3. 4. 5.
pondělí ČJ M ČJ  
úterý ČJ M ČJ VV AJ kr.
středa ČJ M ČJ PRV TV
čtvrtek ČJ M ČJ HV  
pátek ČJ M ČJ PRV TV

 

4. ročník 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
pondělí ČJ M ČJ AJ TV  
úterý ČJ M ČJ VL VV VV
středa ČJ M AJ TV ČJ  
čtvrtek ČJ M VL  
pátek ČJ M AJ HV ICT  

 

 

Zapojení do projektu EU

 
Naše škola se přihlásila do projektu EU - šablony III. Tento projekt byl schválen ode dne 1. 9. 2021. Projekt je nazván "LETEM SVĚTEM".
 

 

Tel. pro odhlašování žáků: 553 668 139

Tel. pro ŠD  555 502 039

 

Email pro rodiče

Milí rodičové, uložte si novou emailovou adresu info.zslitultovice@seznam.cz pro větší kontakt s námi.