Sběr starého papíru

 

 

ZÁPIS TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

Přítomni:

Pedagogové

přítomno 5

 

1. roč.

2. roč.

4. roč.

Zákonní zástupci

17

12

10

Omluveno

1

1

0

Neomluveno

1

0

1


Zápis z třídních schůzek dostanete emailem.

 
 
 

Školní rok 2022/2023

Vybíráme peníze na pracovní sešity na školní rok 2022/2023.

4. ročník celková cena za pracovní sešity činí 711 Kč, 300Kč platí žáci, zbytek z výtěžku z plesu + škola

2. ročník celková cena za pracovní sešity činí 572 Kč, 200 Kč platí žáci, zbytek z výtěžku plesu + škola

 

 

 

Zapojení do projektu EU

 
Naše škola se přihlásila do projektu EU - šablony III. Tento projekt byl schválen ode dne 1. 9. 2021. Projekt je nazván "LETEM SVĚTEM".
 

Rozpis třídních schůzek

 
7.9.2021 Třídní schůzky pro všechny na šk. zahradě
 
9.11.2021

29.3.2022

24.5.2022
       Pohovory

       Pohovory

       Pohovory

 

ROZVRHY pro šk. rok 2021-2022

  1. ročník  
  7.45-
8.30
8.40-
9.25
9.45-
10.30
10.40-
11.25
11.35-
12.20
12.55-
13.40
  1. 2. 3. 4. 5.  
pondělí ČJ M PRV TV    
úterý ČJ M ČJ    
středa ČJ M ČJ HV    
čtvrtek ČJ PRV ČJ TV    
pátek ČJ M ČJ VV    
             
  3. ročník  
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
pondělí ČJ M ČJ AJ TV  
úterý ČJ M ČJ PRV HV  
středa ČJ M AJ PRV TV  
čtvrtek ČJ M ČJ PRV  
pátek ČJ M AJ VV    
             
  5. ročník  
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
pondělí ČJ M TV ČJ  
úterý ČJ M AJ VL  
středa ČJ M AJ INF HV  
čtvrtek ČJ M VL ČJ TV
pátek ČJ M AJ VV VV  

 

 

Tel. pro odhlašování žáků: 553 668 139

Tel. pro ŠD  555 502 039

 

Email pro rodiče

Milí rodičové, uložte si novou emailovou adresu info.zslitultovice@seznam.cz pro větší kontakt s námi.