ZŠ Mladecko

Společně se ZŠ Hlavnice se účastníme projektu z fontu EU, do kterého nás zapojila ZŠ Mladecko. Tento projekt se nazývá Komplexní pohled na dění kolem nás jako nástroj sebereflexe a environmentálního rozvoje.