Stroj času 2023-2024

Září
- žáci 5. ročníku oslavovali 130 let od založení školy denními aktivitami: v hodině hudební výchovy soutěžili v družstvech ve znalostech písní a říkanek o škole, v hodině Tv si zaběhli na čas 130 metrů, vyzpovídali své rodiče, prarodiče a příbuzné, jak to vypadalo, když chodili do školy, v hodinách výtvarné výchovy nakreslili školu dříve a dnes, dále nakreslili pomůcky a knihy dříve a porovnávali je s tím, co používají dnes, společně si prohlédli staré Slabikáře a knihy, ve školní družině hráli hry, které byly dříve oblíbené - Krvavé koleno, pocházející ze Slezska, Honzo vstávej, slalom s koníky, pohánění obručí. Pro obyvatele přilehlých obcí byla u školy nainstalována Galerie na plotě s obrázky žáků všech tříd, téma: škola a školní potřeby dříve a dnes
- žáci 1. ročníku otevřeli celoroční třídní projekt Cestujeme pohádkovým časem knihami o Krtečkovi. Ve skupinách si četli jeden díl o Krtečkovi a ostatním pak sdělovali, co se Krtečkovi podařilo, zda se dětem přihodilo něco podobného, jestli byl smutný nebo veselý. Celý měsíc sbírali body za úspěšnou práci ve škole a pak si je vyměňovali za potřeby do domu od Krtečka.
- žáci 1. ročníku vyhledávali v encyklopedii informace o krtkovi 
- žáci 1. ročníku si ke konci měsíce září připomínali 130 let od založení školy. Na oslavu si zaběhli 130 metrů, hledali rozdíly mezi dnešní budovou a těmi staršími, jednu ze starých budov školy také nakreslili a vystavili v Galerii na plotě.