Stroj času 2023-2024

Září
- žáci 5. ročníku oslavovali 130 let od založení školy denními aktivitami: v hodině hudební výchovy soutěžili v družstvech ve znalostech písní a říkanek o škole, v hodině Tv si zaběhli na čas 130 metrů, vyzpovídali své rodiče, prarodiče a příbuzné, jak to vypadalo, když chodili do školy, v hodinách výtvarné výchovy nakreslili školu dříve a dnes, dále nakreslili pomůcky a knihy dříve a porovnávali je s tím, co používají dnes, společně si prohlédli staré Slabikáře a knihy, ve školní družině hráli hry, které byly dříve oblíbené - Krvavé koleno, pocházející ze Slezska, Honzo vstávej, slalom s koníky, pohánění obručí. Pro obyvatele přilehlých obcí byla u školy nainstalována Galerie na plotě s obrázky žáků všech tříd, téma: škola a školní potřeby dříve a dnes, ke 130 výročí školy připravili školní časopis Počteníčko
- žáci 2. ročníku otevřeli celoroční třídní projekt Cestujeme pohádkovým časem knihami o Krtečkovi. Ve skupinách si četli jeden díl o Krtečkovi a ostatním pak sdělovali, co se Krtečkovi podařilo, zda se dětem přihodilo něco podobného, jestli byl smutný nebo veselý. Celý měsíc sbírali body za úspěšnou práci ve škole a pak si je vyměňovali za potřeby do domu od Krtečka.
- žáci 2. ročníku vyhledávali v encyklopedii informace o krtkovi 
- žáci 2. ročníku si ke konci měsíce září připomínali 130 let od založení školy. Na oslavu si zaběhli 130 metrů, hledali rozdíly mezi dnešní budovou a těmi staršími, jednu ze starých budov školy také nakreslili a vystavili v Galerii na plotě.
- žáci 3. ročníku si také připomínali výročí založení školy, zapojili se do výstavy výtvarných prací na plotě, zahráli si hry z dřívějších dob a vyprávěli si o časech, kdy byla škola založena
- žáci 3. ročníku začali svou celoroční hru - Vybuduj si své království. Vytvočili si počáteční plán a začali sbírat body na nákupy vybavení do svého království
 
Říjen
- žáci 5. ročníku v hodinách vlastivědy si připomněli 28. říjen - 105. výročí od vzniku Československa, v hodině HV si poslechli a zazpívali státní hymnu, včetně její druhé sloky a připomněli si autora textu J. K. Tyla a autora hudby F. Škroupa
- 31. 10. 2023 jsme ve všech třídách oslavili Halloween, vyprávěli jsme si o tradicích a zvycích, žáci 2. ročníku si poslechli halloweenský příběh dětí, čarovali s babou Jagou, žáci 3. ročníku poskládali domino, vybarvili puzzle a dali je složit žákům z 2. ročníku, žáci 5. ročníku si zopakovali slovní zásobu z předešlých let, poskládali domino a všechny ročníky společně zatančily halloweenskou píseň The Baby shark
- žáci 2 ročníku si nasbírali šípky a uvařili si podle starého receptu šípkový čaj
- žáci 2. ročníku tvořili podzimní seznam a zjišťovali, jaké je to na podzim teď a kdysi
- žáci 3. ročníku si osvěžili vědomosti o svátku 28. října, naučili se naši hymnu.
- žáci 3. ročníku si v hodinách prvouky povídali o podzimu, vytvořili si venkovní obrazy z přírodnin
 
 
Listopad
- žáci 2. ročníku si připomněli Dušičky, řešili rébusy, četli si o Dušičkách v knize Chaloupka na vršku, skládali slova na svíčkách, složili si pracovní postup výroby lucerničky a také si papírovou lucerničku vyrobili
- žáci 5. ročníku si připravili referáty o sv. Martinovi, přečetli legendu o sv. Martinovi, tradiční pečení a vyprávěli si, kdo dodržuje tradice
- žáci 5. ročníku si připomněli státní svátek 17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva, podívali se na videa ze 17. listopadu 1989 a zjišťovali informace, co se tehdy stalo
- žáci 3. ročníku si povídali o svátku Dušičky i Halloween, vyrobili si strašidelnou dýni z papíru. Na výstavu Podzimníčků na školní zahradě vyrobili v hodinách pracovních činností své Podzimníčky
 
Prosinec
- žáci 2. ročníku pracovali s tradicí sv. Barbory.  Z druhů vět postavili žebřík, aby Barborky mohly slézt na zem a obdarovat hodné děti a zlobivé vyprášit metličkou, ze slabik postavili pro sv. Barboru věž, ve které byla vězněna. V matematice za splněné úkoly sbírali květy a tím si vyzkoušeli, jak by taková větvička, ustřihnutá v tento den, mohla na Štědrý den vykvést. 
- žáci 2. ročníku skládali obrázkovou legendu o sv. Mikuláši, v matematice počítali obdarované hodné děti a kolik dárečků zbylo Mikulášovi v košíku. Nakonec si Mikuláše nakreslili.
- žáci 5. ročníku si připomněli sv. Barboru, sv. Mikuláše a sv. Lucii
- žáci 5. ročníku připravili dětem mikulášskou nadílku s vánočním kvízem a výrobou anděla
- žáci 2. ročníku si připomněli svátek sv. Lucie, seznámili se s pranostikami k tomuto dni, doplňováním samohlásek luštili, s čím bývá sv. Lucie zobrazována a čí je patronka, počítali pečené lucky (pečivo), doplňováním čísel do příkladů přinášeli, tak jako sv. Lucie, světlo. Sv. Lucii si zkusili nakreslit. 
- žáci 2. ročníku si připomněli tradice v době Vánoc. V matematice sbírali penízky pod štědrovečerní talíř. V jazyce českém zase tvořili kapra šupináče, ze slov postavili vánoční stromeček se svítícím řetězem.
- žáci 2. ročníku hráli vánoční člověče, kde se spoluhráči dozvěděli o tom, jak mají ostatní rádi Vánoce nebo jak Vánoce tráví
- všichni si vyzkoušeli vánoční kvíz s tradicemi a zvyky Vánoc, pohádkový kvíz Anděl Páně a Tři oříšky pro Popelku
- žáci 3. ročníku si připomněli svátky a tradice před Vánocemi, význam Adventu, vyráběli ozdoby na stromeček a přáníčka
- žáci 3. ročníku každý školní den přečetli jednu pohádku a plnili úkoly.
 
Leden
- žáci 2. ročníku si připomněli slavnost Tří králů. V jazyce českém zdobili slovy královské korunu, přiřazovali dary správnému králi, v matematice hledali v číslech skrytou hvězdu, která krále přivedla do Betléma, porovnávali počty darů, v hubební výchově se naučili píseň My tři králové a nakonec si také napsali na dveře K+M+B+2024.
- žáci 5. ročníku si v hudební výchově připomněli svátek Tří králů, vysvětlili si, co znamená nápis K+M+B, přečetli si zimní pranostiky
 - žáci 5. ročníku si připomněli 800 let vzniku Opavy přečtením referátů, prohlídkou knížek, porovnáním Opavy dříve a dnes, jak vznikl název Opava, nakreslili do výtvarné soutěže výkres Radost v Opavě a soutěžili ve znalostním kvízu o Opavě, perle Slezska
- žáci 5. ročníku hledali v hudební výchově další zajímavé informace o Bedřichu Smetanovi, soutěžili ve znalostním kvízu, žáci zjistili, že od jeho narození uplyne 200 let
- žáci 5. ročníku ve výtvarné výchově zjišťovali historii OH, vykládali si o LOH v Paříži a jejich nových disciplínách, zapojili se do výtvarné soutěže Umění sportu
- žáci 2. ročníku se zabývali tématem Zdravé zuby. Vyhledávali v textu o zubech souhlásky, počítali zuby, vyhledávali chyby jako zkažené zuby, luštili křížovku
- žáci 3. ročníku si v hodinách prvouky připomínali tradice spojené s Masopustem, vyprávěli si o zvycích v tom čase
- žáci 3. ročníku si ve výtvarné výchově vytvořili postavu šaška a dalších karnevalových masek
- žáci 3. ročníku v hodinách výtvarné výchovy malovali zimní sporty na OH
 
Únor
 -žáci třetího a pátého ročníku v hodinách anglického jazyka oslavili v červeném svátek sv. Valentýna tancem, výrobou Valentýnek, vyprávěli si, jak svátek vznikl a kdo to byl Valentýn
 - žáci 5. ročníku si připomněli Popeleční středu, začátek i konec Masopustu, podívali se na pohádku Chaloupka na vršku - Jak to bylo o Masopustu, zazpívali píseň Masopust držíme a vyrobili jednoduchou masku šaška
 
Březen
- žáci 5. ročníku si připomněli v hodinách hudební výchovy a anglickém jazyce velikonoční tradice a zvyky, soutěžili ve velikonočním kvízu, připomněli si Pašijový týden, zazpívali jarní písničky české i anglické a říkanky, porovnali tradice a zvyky u nás a ve Velké Británii, poslechli si pohádku Š. Váchové Chaloupka na vršku  s příběhem Jak se pomlázky ztratily a poskládali velikonoční domino
- žáci 5. ročníku oslavili první jarní den pohádkou z knihy Chaloupka na vršku Jak píšťalka pomohla, jarním kvízem, písničkami a říkankami, pranostikami na březen
- druháci ve škole oslavili první jarní den různými aktivitami ve výuce. V jazyce českém psali asociace a z nich pak tvořili plakát prvního jarního dne, vytvořili si první jarní kytičku tvořenou slovy, dotvořili paprsky pro sluníčko pomocí vět, v matematice luštili, kdo by mohl jaro otevřít a v prvouce si vytvořili zimu, kterou oblékli do zimního oblečení a vyhodili ji ven ze vrat školy, aby se u nás ve škole již usadilo jen jaro.
- 2. ročník si připomněl tradice velikonočního týdne. V jazyce českém vymetali špatná slova, v matematice uklízeli příklady do různých částí domu, ve čtení si četli o velikonočních tradicích, ve výtvarné výchově si vyrobili malovanou kraslici