MALOVÁNÍ 2022

Během prázdnin byly vymalovány šatny, schodiště a WC
 
Oprava vodovodního potrubí

 

ÚPRAVA HORNÍCH TŘÍD 2021

červenec - srpen 2021

Úpravy ve škole
 
Díky rozhodnutí zastupitelstva městyse Litultovice jsme zahájili opravu podlahy a natažení linolea ve třídě v horním patře. Třídu jsme také vymalovali.
 

Úprava třídy březen 2021

 
 

MALOVÁNÍ 2018

Hned první den prázdnin přijeli malíři a vymylovali jídelnu a výdejnu ve škole. 
 

ÚPRAVA SPODNÍ TŘÍDY 2018

Ve spodní třídě, kterou ke konci června ještě pomohli vystěhovat žáci a zaměstnanci městyse, bylo strženo obložení a linoleum. Dále pracovníci firmy Davida Nowického srovnali podlahu a opravili zdi.
 

SYSTÉM VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA 2018

Začátkem srpna byly v naší škole nainstalovány 4 systémy větrání a rekuperace tepla. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 

Malování ve škole 2017

Během letních prázdnin se ve škole vymalovala chodba.

 

SCHODY před školou 2016

O prázdninách jsme opravovali vchod do budovy. Školská rada podala návrh na opravu schodů u vchodu do školy. Schody byly po opravě fasády nedokončeny a žákům při vlhku a mrazu klouzaly boty. 
 

Výlevka v 1. patře 2016

 

Po kontrole krajské hygienické stanice v Ostravě jsme museli upravit jeden záchod v prvním patře na výlevku pro potřebu uklízení.
 

Radiátory 2014

Po odkrytí krytů u radiátorů se ukázalo, že mnoho z nich kvete rzí. 
 

Malování chodby 2013

 

Během prázdnin paní Albertová namalovala nástěnný obraz v dolní části chodby, zaměřen na výuku přírodovědy.