2. třída

28.11.2023 úterý

ČESKÝ JAZYK 
- P.S. 30/6
- uč. 30/1 ústně
- P.S. 29/3, 30/4,5
 
MATEMATIKA
- P.S. 33/1
- uč. 56/2,3,4
- P.S. 32/1,2,3
 
ČTENÍ
- 62 umět číst přímou řeč (co říkají Křemílek a Vochomůrka)
 
PSANÍ
- 23
 

24.11.2023 pátek

ČESKÝ JAZYK
- opakování slovosled ve větě a slov protikladných, souznačných, nadřazených, podřazených, souřadných, mnohoznačných, citově zabarvených
 
MATEMATIKA
- uč. 50/2,4
- opakování rozkladu čísel do 10
 
 ČTENÍ
- 44
 
HUDEBNÍ VÝCHOVA
- slova koled na vystoupení
 

23.11.2023 čtvrtek

ČESKÝ JAZYK
- uč. 44/7, 7a napsat 
- P.S. 28/2
- P.S. 29/1
 
GEOMETRIE
- uč. 45/5
- uč. 55/vysvětlení učiva, 1,2
- do sešitu (na papír) vyznačit bod A a narýsovat 3 přímé čáry, které procházejí tímto bodem (postup podle učebnice)
 
ČTENÍ
- 41 Mackové
 
PSANÍ
- 22
 
PRVOUKA
- zapsat si do sešitu z prvouky zvířecí rodiny (pod obrázke savce)
   kanec - prasnice - sele
   srnec - srna - srnče
   jelen - laň - kolouch
 
 

22.11.2023 středa

ČESKÝ JAZYK
- uč. 42/3
- P.S. 28/1
- P.S. 31/1,3
 
MATEMATIKA
- P.S. 28/2 druhá slovní úloha
- uč. 49/2,3
 
SLOH
- 35/1 přečti, odpověz na všechny otázky celou větou, dvě odpovědi napiš
 
PRVOUKA
- uč. 16 - 17 přečíst
- do sešitu překreslit obrázek savce a popsat části těla
 
ČTENÍ 
- 40,41 Kvído