2. třída

17.5.2024 pátek

ČESKÝ JAZYK
- uč. 93/2,7
- P.S. 33/3
 
MATEMATIKA
- uč. 15/3
- uč. 16/1,2
 
ČTENÍ
- Zrzečka  do strany   45  (zjistit, koho potkala po cestě za datlem)
 

16.5.2024 čtvrtek

ČESKÝ JAZYK
- diktát uč. 110/ď,ť (vybrané 4 věty)
- P.S. 33/1,2
 
GEOMETRIE
- uč. 23/1 (rýsovat na papír)
 
ČTENÍ
- 83 vyhledej podstatná jména
- 74 
 
PSANÍ
- 13
 

15.5.2024 středa

ČESKÝ JAZYK
- P.S. 32/3
- uč. 92/1 a žlutý rámeček
- uč. 110/ ď, ť : 2 řádky
 
MATEMATIKA
- uč. 8/2
- uč. 7/3
- uč. 9/1
 
SLOH
- uč. 87/1 a,b, c
 
PRVOUKA 
- uč. 27
 

13.5.2024 pondělí

ČESKÝ JAZYK
- P.S. 32/1,2
 
MATEMATIKA
- P.S. 2/1, 2/2 (jen 1. a 2. sloupec)
- uč. 8/1
 
ČTENÍ
- 83
 

10.5.2024 pátek

ČESKÝ JAZYK
- uč. 89/11
- uč. 90/ učit se posloupnost slovních druhů
- uč. 91/1,2,3
 
MATEMATIKA
- uč. 7/1,2
 
ČTENÍ
- Zrzečka: 41 - 45 po slovo Šediváčkové