Klub rodičů

Pro školní rok 2019/2020 si na třídních schůzkách rodiče zvolili z každého ročníku dva zástupce. 
1. ročník -  p. Čalová, 
3. ročník - p. Nádeníčková, 
3. ročník - p. Kalusová,
 
 

PODĚKOVÁNÍ

         Děkujeme Klubu rodičů za velmi štědrý peněžní dar – výtěžek z plesu. Z tohoto daru bude žákům poskytnut příspěvek na pracovní sešity pro příští školní rok. Dále pořídíme sedací pytle a knihovnu pro koutek čtení.