Klub rodičů

Pro školní rok 2018/2019 si na třídních schůzkách rodiče zvolili z každého ročníku dva zástupce. 
2. ročník - p. Nádeníčková, 
3. ročník - p. Kalusová, p. Kristiánová
5. ročník -  p. Batková,