Klub rodičů

Pro školní rok 2020/2021 si na třídních schůzkách rodiče odsouhlasili tyto zástupce: 
1. ročník -  p. Čalová, 
2. ročník - p. Šigutová, 
4. ročník - p. Čermínová,