Klub rodičů

Pro školní rok 2017/2018 si na třídních schůzkách rodiče zvolili z každého ročníku dva zástupce. 
1. ročník - p. Nádeníčková, 
2. ročník - p. Kalusová, p. Kristiánová
4. ročník -  p. Batková,