Klub rodičů

Pro školní rok 2019/2020 si na třídních schůzkách rodiče zvolili z každého ročníku dva zástupce. 
1. ročník -  p. Čalová, 
3. ročník - p. Nádeníčková, 
3. ročník - p. Kalusová,