Výroční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2016-2017.pdf (899359)

 

Školní řád

Školní řád 2017-2018.pdf (596130)

 

Vnitřní režim školy

Vnitřní režim školy.docx (14494)

 

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017-2018.pdf (228634)

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Školní vzdělávací program základní školy Litultovice - Školní strom života

 

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost rodičů o uvolnění žáka z vyučování.pdf (143951)

 

Plány

Plán na školní rok 2017/2018

Plán práce školy 2017-2018.pdf (1266006)

Plán školní družiny

Plán práce ŠD 2017-2018.pdf (294,7 kB)

Dopravní výchova 

PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY.pdf (440557)

Environmentální výchova

Environmentální výchova.pdf (446365)

Etická výchova

Etická výchova - plán.pdf (371,2 kB)

Multikulturní výchova 

PLÁN - Multikulturní výchova.pdf (301468)

 

Dokumenty k zápisu do 1. třídy