ZÁPIS do 1. třída

poř. č.

jméno

registrační číslo

1.

Přerušení řízení

ZSL/91/21

2.

Rozhodnutí o přijetí

ZSL/92/21

3.

Rozhodnutí o přijetí

ZSL/93/21

4.

Rozhodnutí o přijetí

ZSL/94/21

5.

Rozhodnutí o přijetí

ZSL/95/21

6.

Rozhodnutí o přijetí

ZSL/96/21

7.

Rozhodnutí o přijetí

ZSL/97/21

8.

Rozhodnutí o přijetí

ZSL/98/21

9.

Rozhodnutí o přijetí

ZSL/99/21

10.

Rozhodnutí o přijetí

ZSL/100/21

11.

Rozhodnutí o přijetí

ZSL/101/21

12.

Rozhodnutí o přijetí

ZSL/102/21

13.

Rozhodnutí o přijetí

ZSL/103/21

14.

Přerušení řízení

ZSL/104/21

15.

Přerušení řízení

ZSL/105/21

16.

Přerušení řízení

ZSL/106/21

17.

Přerušení řízení

ZSL/107/21

18.

Rozhodnutí o přijetí

ZSL/108/21

19.

Rozhodnutí o přijetí

ZSL/109/21

20.

Rozhodnutí o přijetí

ZSL/110/21

21.

Rozhodnutí o odkladu

ZSL/111/21

22.

Rozhodnutí o přijetí

ZSL/112/21

23.

Přerušení řízení

ZSL/113/21

 

Ve čtvrtek 8. dubna jsme uspořádali netradiční zápis do první třídy. Vzhledem k distanční výuce byla škola bez žáků, a proto jsme mohli pozvat budoucí prvňáčky se svými zákonnými zástupci. Předem byl vytvořen rezervační systém, ve kterém se přihlásili zájemci na určitý čas. Bylo tak zabráněno vzájemnému setkání. Za dodržení přísných hygienických pravidel přišlo15 budoucích prvňáků se svými rodiči, aby se poznali se svou budoucí paní učitelkou a ukázali jí své schopnosti, vědomosti a dovednosti před nástupem do školy. Paní učitelka Leona Seidlová je odměnila malými dárečky a pamětním listem, které jim budou připomínat tento významný den. Všichni byli rádi, že měli možnost osobně se zúčastnit zápisu.

K zápisu přišlo 22 žádostí. Šest zákonných zástupců žádalo odklad školní docházky a 16 žádalo přijetí do 1. třídy. Všem jsme vyhověli a těšíme se na šestnáct nových žáčků ve školním roce 2021/2022 

Kritéria přijímání:

Věk dítěte:

Děti s odloženou školní docházkou

Děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015

Školní zralost:

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradně. Posouzení připravenosti je záležitostí hlavně zápisu do první třídy. Pro letošní rok musí připravenost rozhodnout sami rodiče spolu s učitelkou MŠ.

  

Termín konání zápisu:

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 14.00 do 17.00 hodin. Pokud se domluvíme, provedeme zápis on-line přes Teams. Odkazy spolu s časovým rozmezím Vám zašleme na Vaše e-maily.

Administraci provedeme tzv. „elektronickým předzápisem“. Z tohoto důvodu je nutné, abyste se přihlásili e-mailem info.zslitultovice@seznam.cz

 

Odklad školní docházky:

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, mohou zákonní zástupci  doručit žádost následujícími způsoby:

-  do datové schránky školy: ID bqgme4q

-  e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

-  poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

-  osobním podáním ve škole ZŠ Litultovice dne 8. 4. 2021 od 14.00 do 17.00 hodin.

Dokumenty ke stažení:

DOTAZNÍK pro rodiče žáka 1. třídy ZŠ.pdf (0)

Žádost k povinné školní docházce.pdf (0)

Žádost o odklad školní docházky.pdf (0)