ZÁPIS do 1. třídy

 

FOTO ze zápisu: 

rajce.net/zslitultovice/album/zapis-se-zviratky-z-lesa-9-4-2024

 

Kritéria přijímání:

Věk dítěte:

Děti s odloženou školní docházkou

Děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018

Školní zralost:

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradně. Posouzení připravenosti je záležitostí hlavně zápisu do první třídy. 

  

Termín konání zápisu:

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 9. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin.  Odkazy spolu s časovým rozmezím Vám zašleme na Vaše e-maily.

 

Odklad školní docházky:

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

Dokumenty ke stažení:

 

Žádost o odklad školní docházky.pdf (121,1 kB)

 

DOTAZNÍK pro rodiče žáka 1. třídy ZŠ.pdf (207,9 kB)