Školní časopis POČTENÍČKO

 

P O Č T E N Í Č K O   č.  85

 
 

P O Č T E N Í Č K O  č. 84

Vydali jsme Počteníčko k 130. výročí vysvěcení budovy školy
 

P O Č T  E N Í Č K O  č. 83

Vydali jsme před jarními prázdninami nové Počteníčko

POČTENÍČKO č. 83.pdf (2080641)

 

POČTENÍČKO VÁNOCE č. 82

 

POČTENÍČKO HALLOWEEN č. 81