Šk. rok 2014 - 2015

 

Srpen 2014

Oprava školy

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Oprava_skoly_-_srpen_2014

Září 2014

Ocenění našeho žáka Jana Beníška ve výtvarné soutěži

Ve středu 24. září 2014 byl v Sále Purkmistrů v Obecním domě v Opavě oceněn za výtvarnou soutěž O cenu primátora města - Návraty ke kořenům naši žáci třetího ročníku Jan Beníšek a Barbora Kubcová. Gratulujeme.

 

Vítání občánků

V sobotu 20. září pět žáků naší školy připravilo s paní učitelkou Leonou krátké vystoupení pro 10 nových občánků městyse Litultovice a obce Lhotky u Litultovic. 

 

Sportovní den s dětmi ze ZŠ Hlavnice

V pátek 5. září 2014 jsme se opět sešli ve víceúčelové hale, tentokrát s dětmi ze ZŠ Hlavnice. Všichni žáci se opět pustili s velkou chutí do všech sportovních disciplín, nechyběl ani turnaj v kopané a vybíjené. Sportu zdar!

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Sportovni_den_Hlavnice

 

Sportovní den

Ve čtvrtek 4. září 2014 proběhl ve víceúčelové hale v Litultovicích sportovní den pod názvem Na naší zahradě. V rámci spolupráce mezi školami jsme do naší školy pozvali žáky ze ZŠ v Dolních Životicích. Sportovní disciplíny: chůze tmou zahradou, kdopak si to vykračuje, jízda na koni, přenášení vajíček, sběr kytiček, stavění domečku a přenášení a třídění ovoce a zeleniny, si vyzkoušelo na 100 dětí z obou škol. Všichni byli odměněni dobrotkami. Nemalé poděkování patří také paní Kubcové, která zakoupila pro děti bonbóny pro oba dva sportovní dny.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Sportovni_den_Dolni_Zivotice

 

Zahájení v obřadní síni

Zahájení nového školního roku proběhlo 1. září 2014 v obřadní síni litultovského zámku. Paní učitelka Lenka Krömrová si připravila s žáky 3. ročníku kulturní program a zároveň představila žáky 3. a 4. ročníku a paní ředitelka Dana Kaliková slavnostně uvedla nové žáčky prvního ročníku. Hodně úspěchů všem popřál také pan starosta Jan Raida. Na závěr rodiče i děti si byli prohlédnout naši nově opravenou školu.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Zahajeni_skolniho_roku_2014-2015

 

Říjen 2014

 

Ocenění za podzimní sběry

Při příležitosti oslavy svátku Halloween jsme ocenili nejlepší sběrače starého papíru, kaštanů a žaludů. 

Nejlepší sběrači starého papíru: Adélka Beníšková, Barunka Kubcová a Matoušek Kinš.

Z každého ročníku jsme také ocenili nejlepší sběrače kaštanů. 

Jediným a tedy nejlepším sběračem žaludů byl Vašík Kudlík.

Všichni ocenění dostali věcnou odměnu, ale i ti, kteří nasbírali méně, byli ocenění sladkou odměnou. 

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Predavani_cen_za_sbery_2014

 

HALLOWEEN 

S týdenním předstihem v pátek 24.10.2014 jsme ve škole oslavili halloween. Děti si připravily nádherné kostýmy a paní učitelky si pro žáky nachystaly spoustu halloweenských úkolů. Děti vydlabávaly dýni, vyráběly duchy s papíru, malovaly halloween, seznamovaly se s tradicí halloweenu, v matematice počítaly duchy a dýně a v angličtině se naučili nová slovíčka a říkanky o halloweenu. Dětem se tento den velmi líbil. 

FOTO: https://zslitultovice.rajce.idnes.cz/Halloween_2014 

 

Vydali jsme POČTENÍČKO

 

Výstava podzimníčků

Na volební víkend 10. - 12. října si naši žáci připravili krásné podzimní výtvory na výstavu podzimníčků konané na zámku v Litultovicích. Ve škole všichni žáci spolu s učiteli  vyráběli  podzimníčky, vyřezávali dýně a malovali podzimní obrázky. Někteří rodiče dokonce s dětmi vyrobili podzimníčka také doma a přispěli tím také na výstavu. Nejen těmto rodičům, ale i těm, kteří pomohli předpřipravit podzimníčky moc děkujeme.   

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Podzimnicci

 

Drakiáda

V úterý 14. října jsme uspořádali drakiádu. Vítr nám foukal do plachet a draci se krásně vznášeli nad Litultovicemi. Všechny děti měly krásné lítající draky a tak si zasloužili všechny sladkou odměnu.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Drakiada_2014

 

Listopad 2014

 

 Adventní zpívání a Den otevřených dveří

První adventní neděli jsme oslavili v naší škole. Od 16.00 hod. byly k prohlídce otevřeny prostory školní budovy. Návštěvníci si mohli projít školu a podívat se na nově vsazená okna, radiátory a upravené třídy.

V 17.00 hod. zazpívali žáci naší školy několik vánočních písní před školní budovou. Na závěr byla zapálena první adventní svíce na věnci před kostelem.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Adventni_zpivani

 

 Advent na Zemědělce

Letošního 7. ročníku adventní výstavy pořádané na Zemědělské škole v Opavě se zúčastnili pouze žáci prvního ročníku. Po prohlídce prodejní výstavy v suterénu si žáci zasportovali lezením na horolezecké stěně a hraním florbalu. Poté si prošli celou výstavu a na závěr se podívali na zemědělské stroje. 

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Advent_na_Zemedelce_2014

 

Koncert "Putování s Wolfíkem"

V úterý 25. listopadu navštívil naší školu profesor varhanické školy v Opavě, aby žáky seznámil s tvorbou Wolfganga Amadea Mozarta. Žáci si zazpívali, zatancovali a poslechli krásnou hudbu, kterou jim po celou dobu představoval malý Wolfík v podobě loutky.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Putovani_s_Wolfikem_-_koncert

 

Slavnost Slabikáře

Od začátku školního roku naši prvňáčci udělali velké pokroky, naučili se počítat, číst a psát první písmenka, proto 11. listopadu mohli dostat svou první učebnici – Slabikář s opravdovým čtením. Všichni žáci se moc těšili, ale zároveň byli do poslední chvíle napnuti, jestli ji opravdu dostanou všichni. Samozřejmě dostali, naši prvňáčci jsou totiž šikulky!

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Slavnost_Slabikare_2

 

Ovoce do škol

I v letošním roce se naše škola zapojila do projektu, který se týká zdravé výživy pro děti – Ovoce do škol. Všichni žáci školy dostávají zdarma dvakrát měsíčně balíček s různými druhy ovoce nebo zeleniny. Kromě toho si rozšiřují vědomosti a zajímavosti o nich v pracovních listech formou lušťovek, doplňovaček a hádanek.

 

Prosinec 2014

Vánoční posezení u stromečku.

Poslední den před vánočními prázdninami patří jako každoročně posezení žáků u stromečku, předání dárků v jednotlivých třídách a společná vánoční pohádka.

 

Vánoční vystoupení pro seniory a děti z MŠ.

Ve čtvrtek 18. 12. 2014 naši žáci vystoupili se svým programem ještě jednou pro seniory a děti z MŠ. Žáci prvního ročníku zazpívali, zatančili a zahráli pohádku o zvířátkách. Žáci 3. ročníku vystoupili s pohádkou o vanilkovém rohlíčku a žáci 4. ročníku s vánočními příběhy o rodině a narození Ježíška.  Nechyběla ani hra na flétničky u mladších i starších žáků. Pro seniory jsme připravili malé občerstvení a pro děti z MŠ cukroví.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_akademie_pro_MS_a_seniory_2014

 

Vánoční besídka.

Ve středu 17. 12. 2014 se v naší škole konala již tradiční vánoční výstavka s kulturním programem a drobným prodejem vánočních ozdob. Celý školní rok pracujeme na projektu Naše zahrada, a proto i celá naše výstava nesla toto jméno. Našli jsme tam ovocné stromy s denními i nočními ptáky, různě zhotovené sněhuláky, vesnické chaloupky, rybník s kapříky, vánočně prostřený stůl a krásné výrobky na prodej, které zhotovily naše šikovné maminky, které se tento rok podílely i na přípravě občerstvení, a tak jsme mohli ochutnat výborné chlebíčky, cukroví, muffiny, perníčky, různé druhy bábovek, prostě samé dobroty.

FOTO VÝSTAVA: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vystava_-_Vanoce_na_nasi_zahrade

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_akademie_2014

 

Dramatický kroužek v Domově pro seniory.

Ve středu 17. 12. 2014 v dopoledních hodinách byli žáci dramatického kroužku, pod vedením paní učitelky Leony Seidlové, zahrát pohádku O rukavičce v Domově pro seniory v Litultovicích. Své vystoupení obohatili hrou na flétničky. Za svůj výkon obdrželi sladkou odměnu.

 

Třetí adventní pondělí ve škole.

Třetí adventní pondělí 15. prosince bylo věnováno svátku sv. Lucie. Žáci se seznámili, jak vznikl název jména Lucie, jak Lucie obcházela všechna stavení a kontrolovala hospodyním, jestli mají důkladně uklizeno. Nakonec všichni společně vyplnili křížovku.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/3._adventni_pondeli_2014

 

Vánoční jarmark.

Třetí adventní neděli 14. 12. 2014 se konal v obci vánoční jarmark. Také naše škola měla na jarmarku stánek s drobným vánočním prodejem.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_jarmark_2014

 

Vánoční dílna pro rodiče.

V pátek 12. 12. 2014 od 17,00 hodin proběhla v naší škole vánoční dílna pro rodiče, kterou zorganizoval klub rodičů ve spolupráci s paní Lhotskou, zaměstnankyní firmou Optys. Společně s rodiči vyrobili spoustu krásných věcí a vánočních ozdob z plsti, zdobili skleněné láhve na anděly a vánoční lampy, malovali baňky  ...atd. Nechyběla dobrá nálada, občerstvení a účast našich maminek i s dětmi. Potěšila nás i účast našich bývalých žáků a rodičů. Velké poděkování patří paní Kubcové, která vše připravila a zorganizovala.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_dilna_rodicu_2014

 

Vánoční zámek Raduň.

V úterý 9. 12. 2014 jsme jeli na zámek v Raduni, který byl před Vánocemi  nádherně slavnostně vyzdoben, děti provázela paní královna a vyprávěla jim o životě zámeckých dětí. Prohlédli jsme si dětské pokoje s nově zrekonstruovanými historickými hračkami a kočárky. V jednom z interiérů u vánočního stromu pan kníže všem dětem rozdal drobné dárečky.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_vystava_Radun_2014

 

2. adventní pondělí ve škole.

Opět jsme se v pondělí ráno všichni sešli u adventního věnce, kde jsme zapálili už druhou svíčku. Tentokrát bylo setkání věnováno pečení cukroví ze slunečnicových semínek a přípravě dobrot pro sýkorky. Jednotlivé skupinky poznávaly typické vánoční kytky. Žáci zkoušeli zjistit, co se dává a nedává do vánočních slunečnicových rohlíčků, namalovali si rohlíčky, do kterých si napsali své oblíbené cukroví a také poznávali ptáčky, kteří mohou v zimě přiletět na krmítko pro slunečnicová semínka. Do tříd si pak odnesli vybarvený pracovní list.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/2._adventni_pondeli_2014

 

Mikulášská nadílka v naší škole.

V pátek 5. prosince 2014 navštívil naši školu Mikuláš s anděly a čerty. Děti byly asi všechny moc hodné, za básničku nebo písničku dostaly mikulášskou nadílku.   

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Mikulasska_nadilka_2014

 

Vánoční lidové zvykosloví v Opavě.

V úterý 2. 12. 2014 bylo pro naše žáky připraveno povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslechli si lidové koledy ze Slezska. Toto povídání a zpívání navštívil také Mikuláš s čertem a andělem, kteří obdarovali děti mikulášskou nadílkou. Na závěr si děti vyrobily v malých dílničkách vánoční ozdoby – svícen z perníku, ozdobnou šišku se třpytkami a vánoční krabičku.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Zvykoslovi_2014

 

Vánoční pondělky ve škole na téma: tradice a zvyky Vánoc.

Adventní pondělky první vyučovací hodinu patří vyprávěním o tradicích a zvycích o Vánocích dříve a dnes a malým pracovním dílničkám pro všechny žáky. Pondělí 1. prosince 2014 bylo na téma advent a adventní věnec. Žáci pracovali ve skupinkách a společně přiřazovali kartičky, které patřily na vánoční strom, prostřený stůl a adventní věnec. Společně zapálili první adventní svíci na adventním věnci.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/1._adventni_pondeli

 

Leden 2015

 

Předávání vysvědčení

29. 1. 2015 bylo předáno vysvědčení ve všech ročnících. Nejslavnostnější předávání vysvědčení samozřejmě bylo u prvňáčků. Jejich první vysvědčení jim pochválili nejen učitelé, ale také spolužáci z ostatních tříd a při společném setkání na karnevale jim byl předán pochvalný list za pololetní práci.

 

Maškarní ples ve škole

Poslední den tohoto pololetí 29.1.2015 jsme pro děti uspořádali ve škole maškarní ples. Děti si připravili krásné masky a učitelé nachystali pestrou zábavu. Masky si zatančili, zasoutěžili v disciplínách týkajících se celoročního projektu "Naše zahrada" a tečkou byl losování tomboly. Tímto rodičům děkujeme za pomoc při přípravě masek pro děti a přichystanou tombolu.  

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Maskarni_karneval_29.1.2015

 

Soutěže ve školní družině.

V měsíci lednu se žáci prvního a čtvrtého ročníku zapojili do tří soutěží. Turnaj v piškvorkách si zahráli žáci čtvrtého ročníku, nejvíce se dařilo a na 1. místě se umístil Štěpán Kavan, 2. místo obsadila Adélka Malíková a na 3. místě se umístila Lucka Kempková. 

Ve stolní kopané se utkali jak žáci prvního, tak čtvrtého ročníku. Nejlepšími hráči z prvního ročníku byli: Vašek Kudlík, Matěj Mazur a Kristýnka Leváková. Ze čtvrtého ročníku: Jan Vítek, Šimon Nádeníček a Štěpán Kavan.

Žáci prvního ročníku se utkali ještě v soutěži zvané dobble, založené na postřehu. Nejvíce se dařilo a do finále postoupili: Jakub Mazur, Maruška Matlafusová, Kristýnka Leváková, David Nowický a Matěj Galusík. 

Za pěkné umístění si všichni zasloužili sladkou odměnu. Gratulujeme.

 

Únor 2015

Módní přehlídka

Ve středu 25. 2. 2015 se v odpoledních hodinách konala módní přehlídka, kterou uspořádaly žákyně třetí třídy. Modely byly velmi nápadité, určené na léto k vodě, ale i do společnosti. Každý si vybral oblíbený model a v rámci výtvarného kroužku nakreslil. Naše modelky byly za snahu a přípravu odměněny.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Druzina_-_modni_prehlidka_a_soutez_v_tanci_2015

 

Soutěž ŠD v tanci

V pondělí 23. 2. 2015 se v rámci obou oddělení školních družin konala taneční soutěž na podložkách řízené počítačem. Děti soutěžily ve dvojicích, kdy se musely soustředit na pokyny z počítače a zároveň podle těchto pokynů tančit. Mezi nejlepšími tanečníky z prvního ročníku byli: Bednaříková Tereza, Trlicová Lucie a Jiří Zemek a z třetího ročníku: Kubcová Bára, Koníčková Petra a Radim Schwarz. Gratulujeme. Všichni zúčastnění získali sladkou odměnu a vítězové dárkové balíčky. 

 

Zahájení projektu "PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE"

V úterý 17. 2. 2015 proběhlo v 1. třídě zahájení projektu "Pasování prvňáčků na čtenáře". 

A co že je to Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny?

Pasování prvňáčků na čtenáře – neboli loučení se Slabikářem – je akce určena pro prvňáčky základní školy pořádaná ve spolupráci se SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky)  v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka„. Aby mohli být žáci mečem pasováni na rytíře čtenářského řádu, musí ukázat, že už umí číst a že se mohou stát čtenáři knihovny. Smyslem akce „Pasování prvňáčků na čtenáře“ je přivést žáky prvních tříd do knihovny a tím jim usnadnit cestu k rozvoji čtenářské gramotnosti“. Naše knihovna s paní knihovnicí Evou Batkovou se zapojila do zmíněného projektu. 

 

Oslava Valentýna

Žáci 4. ročníku v hodinách anglického jazyka si připomenuli svátek svatého Valentýna, vyprávěli si o tom, kde ten svátek vznikl, kdo to byl svatý Valentýn a naučili se jednu velmi starou anglickou říkanku a zazpívali písničku Roses are red. Žáci vyplňovali pracovní list, kde se seznamovali s novou slovní zásobou, v učebnicích anglického jazyka našli jednoduchou valentýnku, kterou si mohli vyrobit.

 

Zimní olympiáda

I na zbytcích sněhu jsme dokázali uspořádat zimní olympiádu. Žáci si přinesli boby, které jsme zapřáhli do tzv. psího spřežení, které jezdilo slalom nebo se vůdce psího spřežení snažil za jízdy trefit míčkem na cíl, zachraňovali ztracená zvířátka ve sněhu atd. Každý si mohl vše vyzkoušet a netradičně se pobavit v hodině tělesné výchovy. Nakonec byl každý sportovec odměněn sladkostí.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Zimni_olympiada_2015

 

Tonda Obal na cestách

Ve středu 4. února se děti ve škole zúčastily besedy na téma ochrany životního prostředí. Kromě toho, že si děti zopakovaly základní vědomosti o třídění odpadů, dozvěděly se i spoustu nových zajímavostí, to vše na praktických ukázkách a úkolech.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Tonda_Obal_na_cestach

 

Rozloučení s Vánočním časem

 V neděli 1.února odpoledne se v kostele v Litultovicích konalo setkání u příležitosti ukončení Vánočního času. Celý koncert uváděl pan farář, vystoupily tam mezi jinými i děti z naší školy. Zazpívaly několik zimních písní, přednesly i básně s touto tématikou a na Vánoce zavzpomínaly příběhem o narození Ježíška.

Děkujeme všem dětem, které na vystoupení přišly.

 

Březen 2015

Velikonoce ve Slezském zemském muzeu.

V pátek 27. 3. 2015 jsme jeli do Slezského zemského muzea na velikonoční program s tvořivou dílnou. Protože nás bylo hodně, rozdělili jsme se na dvě skupiny a zaměstnanci muzea pro nás připravili ještě jeden program Do pohádky se zvířátky. Dětem se dopoledne v muzeu líbilo, všichni jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí nejen o zvířátkách, ale i o velikonočních tradicích.

 

Jarní výzdoba ve škole

V čase velikonočním jsme vyzdobili školu krásnými výrobky. 

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vyzdoba_skoly_brezen_2015

 

Březen - měsíc knihy.

Měsíc březen pro žáky prvního a třetího ročníku znamená práce se svými nejoblíbenějšími dětskými knihami, které si donesli do školy.  Nejprve se měli zaměřit na knihy se zvířátky a nakreslit ilustraci pohádek. Zároveň jsme si udělali výstavu dětských knih. Ve středu 25. 3. 2015 žáci 3. ročníku připravili pro naše prvňáčky besedu se čtením z knížek Jiřího Žáčka a vyprávěli nám zajímavosti z jeho života. Také naši prvňáčci nezaháleli a naučili se Zaječí říkadlo od Jiřího Žáčka.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Brezen_mesic_knihy_2015

 

Den otevřených dveří.

Ve čtvrtek 19. 3. 2015 se ve škole konal Den otevřených dveří. Rodiče i prarodiče se mohli podívat během dopoledne do vyučování, pozorovat práci žáků a paní učitelky, sledovat různé metody práce s žáky a práci na interaktivních tabulích.

 

Gratulace.

Gratulujeme Barboře Kubcové z 3. ročníku za úspěšnou reprezentaci naší školy v okresním kole soutěže Požární ochrana očima dětí, kde získala nádherné 2. místo.

Zároveň ve škole proběhlo školní kolo výtvarné soutěže Bílý čáp, do které vybírali vítězné práce hlasováním žáci i paní učitelky. Do okresního kola soutěže postupují práce Adélky Malíkové a Honzy Vítka ze 4. ročníku, Adélky Beníškové, Magdalénky Pavlíčkové a Karolínky Albertové ze 3. ročníku a Kuby Mazura, Matěje Galusíka a Vojtíška Hrubého z 1. ročníku.                                            Tak jim držme palce.

 

Rotary klub Opava – mezinárodní den ve škole.

V pátek 13. března 2015 se do naší školy přišli podívat studenti- Riah Erliana z Indonésie, Fabiola Rozas Scaramelli  z Chile a Nicholas Wheeler z USA, kteří jsou v letošním školním roce hosty Rotary klubu v Opavě, jsou ubytováni v českých rodinách a navštěvují české školy.

Úvodní slovo měl pan Jan Raida, který seznámil žáky s programem klubu a představil jednotlivé studenty. Studenti nás seznámili formou prezentací, s tradicemi, zvyky, kulturou a školstvím ve svých zemích. Naši žáci si procvičili angličtinu a svými dotazy vyzvídali ještě další zajímavosti. 

Po té se prezentovala také naše škola, paní ředitelka Mgr. Dana Kaliková představila internetové stránky školy a žáci v jednotlivých třídách zazpívali jarní písničky a básničky, společně všichni i s hosty jsme si zazpívali dvě anglické písničky a naši hosté, pod vedením pana Jana Raidy, se naučili jednu českou písničku, kterou jsme si společně zazpívali.

Společně s naší návštěvou jsme prožili úžasné dopoledne plné nových zajímavých zážitků. A tímto bychom chtěli poděkovat hostům Rotary klubu v Opavě a panu Raidovi, že nás obohatili o vědomosti z jiných krajů světa.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Mezinarodni_den_ve_skole_-_brezen_2015

 

Pasování prvňáčka na čtenáře – 2. setkání.

 Druhé setkání našich prvňáčků s paní knihovnicí Evou Batkovou proběhlo v pondělí 9. března 2015 a bylo zaměřeno na nejoblíbenější českou pohádku O Popelce. Žáci přebírali hrášek, poslouchali čtení pohádky, poskládali puzzle a sami si složili obrázek s třemi kouzelnými oříšky.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Pasovani_prvnacka_na_ctenare_2._setkani

 

Duben 2015

 

SLET ČARODĚJNIC

30. dubna se slétly ve škole čarodějnice - někteří žáci se převlékli do kostýmu čarodějnic a všichni se ve výuce učili o čarodějnicích a vypracovávali dané úkoly čarodějů a čarodějnic.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Den_carodejnic_2015

 

Pasování prvňáčků na čtenáře - Perníková chaloupka

V pondělí 27. dubna proběhla další beseda k projektu Pasování prvňáků na čtenáře. Tentokrát s pohádkou Perníková chaloupka.

FOTO:  zslitultovice.rajce.idnes.cz/Pasovani_na_ctenare_PERNIKOVA_CHALOUPKA

 

Den mláďat

V pátek 24. dubna jsme v rámci oslav Dne Země navštívili Den mláďat na Školním statku v Opavě. Děti se letos mohly podívat na telátka, selátka, kuřátka, králíky, morčata a také na koně. Po prohlídce mláďátek jsme se zapojili do připravených sportovních soutěží, za které si děti vysloužily sladké odměny. Kluky velmi zajímala hasičská auta a ukázka zbraní a děvčata zaujal stánek s květinami. Bylo to krásně strávené dopoledne.

 

Den Země - naučná stezka

Den Země jsme letos oslavili projektem „NAUČNÁ STEZKA ODPADŮ“. Každá třída vypracovala jednu část naučné stezky o odpadech, kterou jsme umístili na plot školní zahrady.  1. třída vypracovala třídění papíru, 3. třída se zabývala bioodpadem a  4. třída připravila karty o třídění plastu. Naučná stezka slouží všem, kterým není lhostejné, jak se má naše Země.

Na naučnou stezku odpadů se přišly podívat také děti z mateřské školy.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Den_Zeme_2015

 

Pasování prvňáčků na čtenáře - Zlatovláska

V pondělí 20. dubna přišla knihovnice paní Batková, která si pro žáky připravila pohádku ZLATOVLÁSKA od Karla Jaromíra Erbena. 

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Pasovani_na_ctenare_ZLATOVLASKA/

Přednáška o hadech

Ve 3. ročníku si v rámci učiva o živočiších připravila Adélka Beníšková přednášku o svém domácím mazlíčkovi hadovi Pepíkovi. Adélka si připravila pro děti povídání, dovedla odpovědět na spoustu zajímavých otázek, které kladly děti, a dokonce hada přinesla do školy. Během celého dne jsme mohli hada sledovat v teráriu. Adélce moc děkujeme. 

 

VELIKONOCE VE ŠKOLE

K Velikonocům jsme vyzdobili školu jarními výrobky. Ve středu 1. dubna v každé třídě si žáci s třídními učiteli připravili aprílové a velikonoční dopoledne. 

 

Počteníčko

Vydali jsme další číslo počteníčka k Velikonocům.

 

Květen 2015

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

V pátek 29.5.2015 odpoledne byly děti 1.třídy za přítomnosti rodičů slavnostně pasovány na čtenáře.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Slavnostni_pasovani_na_ctenare_2015

 

Přírodovědná soutěž v ZŠ Mladecko

V úterý 26. 5. 2015 jsme se vypravili do Základní školy v Mladecku, kde si pro nás učitelé a žáci připravili přírodovědnou soutěž. Tuto akci navštěvujeme každoročně, letos se díky nepříznivému počasí konala přímo v prostorách školní budovy. Děti utvořily družstva podle svých ročníků. 

Naše děti byly úspěšné ve všech věkových kategoriích. 

V kategorii 1. tříd obsadilo 1. místo družstvo pod vedením Matěje Galusika (Terezka Čermínová, Valinka Gregořicová, Kristýnka Leváková).

V kategorii 2.a 3.tříd jsme byli také velmi úspěšní. 1.místo získalo družstvo Barunky Černé (Peťka Koníčková, Péťa Kaňák, Danek Skřehot) a 2.místo družstvo Magdalenky Pavlíčkové (Kája Albertová, Janík Beníšek, Matouš Kinšt).

V kategorii 4.a 5.tříd  pěkné 3.místo získalo družstvo Šimona Nádeníčka (Honzík Vítek, Štěpán Kavan, Martin Bokiš).

Všem dětem gratulujeme a děkujeme za pěknou reprazentaci školy.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Prirodovedna_soutez_Mladecko_2015

 

POČTENÍČKO

Vydali jsme „Počteníčko“ číslo 51.

 

BRIGÁDA KLUBU RODIČŮ 


Na čtvrtek 14. května byla vyhlášena brigáda na úpravu okolí školy. Vzhledem k nepříznivému počasí se sice brigáda neuskutečnila, ale i tak děkujeme rodičům za ochotu přijít pomoci. Náhradní termín brigády oznámíme dodatečně.

  

Vystoupení dramatického kroužku v Domově seniorů

Ve čtvrtek 14. května navštívily děti naší školy Domov seniorů s krátkým vystoupením ke Dni matek a jaru. Zahrály dvě pohádky, jaro uvítaly básničkou a vystoupení doprovodily děti z hudebního kroužku hrou na flétny.

 

JARNÍ AKADEMIE

FOTO:  zslitultovice.rajce.idnes.cz/Jarni_akademie_2015

 

Návštěva knihovny v Litultovicích

V úterý žáci prvního ročníku v rámci projektu Pasování prvňáků na čtenáře navštívili místní knihovnu, kde jim prostřednictvím knihovnice paní Evy Batkové byl vysvětlen postup půjčování knih. 

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Navsteva_knihovny_2015

 

PÍSKOVIŠTĚ

Během 14 dnů jsme na školní zahradě postavili pískoviště. Ve čtvrtek 7. května žáci ve školní družině zahájili provoz tohoto pískoviště postavením zajímavých staveb. 

 

Červen 2015

 

Ukončení školního roku.

 V úterý 30. 6. 2015 byl slavnostně ukončen školní rok 2014/2015 a předána vysvědčení žákům za snahu a píli ve druhém pololetí, pochvaly a poslední číslo školního časopisu Počteníčko, které bylo určeno dětem na prázdniny. FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vysvedceni_cerven_2015

 

Šípkovaná.

V pondělí 29. 6. 2015 se všichni žáci vydali podle šipek do nedalekého lesíka. Žáci plnili cestou úkoly: vyjmenovávali zvířátka v lese i na poli, zabývali se morseovkou, zdolali chůzi po lávce přes řeku Hvozdnici, určovali světové strany, poznávali jehličnaté i listnaté stromy. Žáci podle instrukcí našli poklad a na závěr si opekli špekáčky.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Sipkovana_cerven_2015

 

AZ kvíz.

V pátek 26. 6. 2015 bylo dopolední vyučování věnováno zdravému soutěžení mezi žáky. Ti se utkali v AZ kvízu a v luštění křížovek.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/AZ_kviz_cerven_2015

 

Diskotéka ve škole.

Ve čtvrtek 25. 6. 2015 se ve škole v rámci hodin tělesné výchovy konala diskotéka. Žáci si ve skupinkách připravili taneční vystoupení. Soutěž o nejlepší tanečnici vyhrála Adélka Malíková ze 4. ročníku a nejlepším tanečníkem byl zvolen Štěpán Kavan, také ze 4. ročníku. Maminky připravily dětem malé občerstvení.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Diskoteka_cerven_2015

 

Představení dětí z dramatického kroužku.

Ve středu 24. 6. 2015 děti z dramatického kroužku zahrály rodičům pohádku Kouzelná píšťalka, moderní KarCOOlku, Macha a Šebestovou. Své vystoupení obohatily hrou na klávesy a flétničky.

 

Školní výlet Rožnov pod Radhoštěm.

Ve čtvrtek 18. 6. 2015 jsme byli na školním výletě v Rožnově. Žáci se naučili vyrábět a zdobit svíčku ve svíčkárně v Dolních Pasekách a připomněli si v Mlýnské dolině ve Skanzenu v Rožnově stará řemesla.