Školní rok 2013-2014

V tomto školním roce jsme se osamostatnili jako nový subjekt - Základní škola Litultovice, příspěvková organizace. 
V říjnu jsme oslavili 120 let od otevření školy a vydali kalendář s obrázky našich žáků.
 

Srpen 2013

Během prázdnin paní Albertová namalovala nástěnný obraz v dolní části chodby, zaměřen na výuku přírodovědy.

Září 2013

Sportovní dopoledne v Dolních Životicích

Školní rok jsme začali sportováním s dětmi sousední ZŠ v Dolních Životicích, a to ve čtvrtek 5. 9. 2013. Paní učitelky a vychovatelky dopoledne nazvaly „Sportování s indiány“.  Děti plnily sportovní i vědomostní soutěže, házely na cíl oštěpem, lovily bizony, zahrály si hry indiánů. Všem se dopoledne líbilo a na oplátku jsme pozvali děti ze Životic k nám.

  FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Dolni_Zivotice_soutezeni_s_indiany

Sportovní dopoledne v Hlavnici

V úterý 10. září, jsme soutěžili také s dětmi ZŠ Hlavnice na jejich hřišti, „Šmoulí dopoledne“ se vydařilo, přálo nám i počasí. Také děti ze ZŠ Hlavnice jsme pozvali na oplátku do Litultovic.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Hlavnice_-_Smouli_dopoledne

 

Říjen 2013

 Podzimníčci na zámku.

V sobotu 5. října a v neděli 6. října 2013 se v zámku v Litultovicích konala jako každý rok výstava Podzimníčků žáků ZŠ a dětí z MŠ. Podzimníčci se vydařili, žáci rozvíjeli svou fantazii, a tak jsme mohli shlédnout výrobky z dýní, řepy, kukuřice, dřeva a dalších přírodních materiálů.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Podzimnicci_2013/

Drakiáda.

V úterý 8. října 2013 v dopoledních hodinách proběhla jako každý rok Drakiáda. Mohli jsme shlédnout draky různých tvarů a velikostí. Zapomněli jsme však objednat vítr, který žáci vynahrazovali v běhu s drakem, proto měli za domácí úkol objednat vítr. A tak jsme ve čtvrtek vyrazili ještě jednou, draci se konečně vznesli na oblohu a předváděli prapodivné kreace a piruety. Ve škole na nás čekala zasloužená sladká odměna.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Drakiada_2013

Šneci

Do družiny nám v rámci přírodovědy přibyli dva šneci o které se budou starat sami žáci.

Divadlo loutek Ostrava.

Ve středu 16. října 2013 všichni žáci ZŠ jeli do Divadla loutek v Ostravě na muzikálovou pohádku Josefa Koláře Kocourek Modroočko. Celé představení bylo doplněno nejkrásnějšími písničkami Marka Ebena. Sledovali jsme příběh kočičího kluka od koťátka, nemotorného objevování světa, kamarádů až postupně vyroste v dospělého kočičího mládence, zamiluje se a stane se šťastným tatínkem.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Loutkove_divadlo_Ostrava

 Oslavy 120. výročí založení naší školy.

 V neděli 27. října 2013 naše škola oslavila 120. výročí založení. Oslavy započaly mší svatou v litultovském kostele, pokračovaly ve škole dnem otevřených dveří s výstavou dobových fotografií, učebnic, pomůcek a starých třídních knih a kronik a vyvrcholily na zámku kulturním vystoupením žáků a křtem knihy Ema má mámu.

FOTO: ze zkoušky na vystoupení zslitultovice.rajce.idnes.cz/Ze_zkousky_na_oslavy_120_let

 

Listopad 2013

Advent na Zemědělské škole v Opavě

V pátek 29.11.2013 žáci pátého ročníku navštívili adventní výstavu na Zemědělské škole v Opavě. Žáci si prohlídli výstavu čertů, poslechli si koncert pěveckého sboru a prošli prodejní výstavu. Nakonec si také zasportovali v místní tělocvičně, kde zdolávali horolezeckou stěnu. 

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_vystava_na_zemedelske_skole_2013

Úprava parku u kostela 

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Uprava_parku_u_kostela

Odměňování za sběrovou činnost

V pátek 15. listopadu byli žáci odměněni za sběr starého papíru a sběr přírodnin. Vítězům byly předány krásné ceny. 

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Odmenovani_za_sbery

 Výchovný koncert

V pondělí 11. listopadu 2013 byl pro naše žáky pořádán výchovný varhanní koncert v místním kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích. Žáci se dozvěděli, co to jsou rejstříky, pedály, klávesy, vyslechli si skladby J. S. Bacha, vánoční hudbu, improvizaci, skladbu zahranou pouze pedály. Překvapením pro ně bylo, že největší varhany mohou vidět v Olomouci a výrobou varhan proslulo nedaleké městečko Krnov.

  Vítání občánků

V sobotu 9.11.2013 se žáci naší školy podíleli na vítání občánků Litultovic. Pro naše nejmenší si připravili několik básniček a písničky na flétnu. Všem dětem, které se účastnili vítání občánků, děkujeme. 

 Halloween ve škole

Tento rok jsme Halloween ve škole oslavili v pondělí 4. listopadu. Žáci se převlékli do strašidelných obleků a učitelé jim připravili halloweenské učení. Druháci , vyrobili si ducha ze sáčků, masku pavouka a naučili se písničku Strašidýlko Emílek, třeťáci vyráběli lucerničku a páťáci si v rámci jazyka anglického povídali o tradici Halloweenu, hráli hry k Halloweenu, zpívali strašidelné písničky a vypracovávali pracovní listy. Celé strašidelné učení jsme zakončili halloweenským průvodem po Litultovicích. Navštívili jsme obecní úřad, kde děti dostaly sladkou odměnu.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Hallowenn_2013

 

prosinec 2013

 Rozloučení s rokem 2013

K rozloučení s adventem jsme připravili prezentaci školy - Advent v ZŠ Litultovice 2013.

Advent v ZŠ Litultovice 2013.pps (5419520)

 

Posezení u vánočních stromků ve třídě

Poslední školní den před prázdninami si děti ve svých třídách uspořádaly posezení s rozdáváním dárků.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Posezeni_u_vanocnich_stromku

 

Vánoce pro MŠ a seniory

Také naši senioři se přišli podívat na vystoupení dětí.

 

Vánoční akademie

Akademie se vydařila, děti se snažily a pro rodiče si připravily pohádky, písničky a povídání o zvířátkách v zimě a Vánocích.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_akademie_2013

 

Vánoční výstava - VÁNOCE V LESE

Letos jsme výstavku přizpůsobili tématu Vánoce v lese, děti vyrobily zvířátka a nazdobily stromky.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_vystava_Vanoce_v_lese_2013

 

 3. zapalování svíce

Třetí adventní zastavení bylo věnováno Štědrému dni a svátku Tří králů. Děti si v křížovce zopakovaly znalosti o Vánocích.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/3._adventni_svice

 

Dílna Klubu rodičů

Vánoční čas je čas pohody, kdy se každý rád zastaví, poslechne si koledy a pohádky a  povídání. Také děti naší školy si takové vystoupení připravily pro své rodiče, a to na úterý 17.prosince 2013 v 16,00 hodin.Všechny srdečně zveme a věříme, že se vám bude líbit.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_dilna_klubu_rodicu

 

2. zapalování svíce

Paní učitelka Leona si připravila povídání k adventu. Poté žáci lepili na adventní svíce dvojice slov o zimě.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/2._adventni_svice

 

Mikuláš ve škole

Ve škole byl Mikuláš! Ze tříd se ozýval zpěv čertíků a čertic, samé budliky, budliky, každou třídu navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Asi jsme byli moc šikovní a hodní, protože jsme dostali balíčky s dobrůtkami. Děti odměnily Mikuláše básničkami a písničkami a slíbily, že budou i nadále hodné.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Mikulas_ve_skole_5.12.2013

 

1. adventní zapalování svíce

Paní učitelka Lenka si připravila povídání ke svátku Barborek, které doplnila učivem českého jazyka a prvouky pro všechny ročníky naší školy.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/1._adventni_svice

 

Setkání s budoucími prvňáky

V úterý 3. prosince 2013 se v naší škole poprvé uskutečnila pracovní dílna pro budoucí prvňáčky zaměřená k Vánocům. Děti se seznámily s budovou školy, vyzkoušely si svou pozornost poslechem pohádky, uvolňovacími cviky nakreslily na vánoční stromečky řetězy, hledaly cestu zajíčkovi lesem, ve dvojicích i skupinkách pátraly po dvojici stejných ozdob na stromečky, které na ně následně nalepily. Za svou šikovnost a zručnost si všechny děti zasloužily sladkou odměnu. Veškeré dění a aktivity s dětmi pozorovali rodiče dětí, sledovali práci svých dětí, zapojení v kolektivu a práci učitelek s dětmi. Příští měsíc se s malými školáčky setkáme přímo u zápisu. Pracovní dílničky budou připravovány pro budoucí prvňáčky každý měsíc.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Budouci_skolaci_na_predvanocnim_setkani

 

Zpívání u rozsvěcování obecního stromu

V neděli 1. prosince 2013 naši žáci vystoupili s vánočními koledami před budovou zámku. Zahájení patřilo panu starostovi Janu Raidovi a vystoupení dětí z MŠ a žáků ze ZŠ. Na závěr byla slavnostně zapálena první adventní svíce. A protože začíná advent, škola zakoupila všem žákům adventní kalendáře, aby žáci mohli pomalu odpočítávat dny blížících se Vánoc, na které se jistě moc těší.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Zpivani_u_Vanocniho_stromu

 

Úspěch litultovských žáků ve výtvarné soutěži

Jako každým rokem, tak i letos slaví naši žáci úspěchy ve výtvarných soutěžích. Ve výtvarné soutěži „Ahoj z prázdnin“ 2. místo ve své kategorii obsadila Alžběta Skřontová a čestné uznání Klárka Beníšková, obě z 5. ročníku.                                                       

                                                                                                Gratulujeme.

Leden 2014

Kalendář

Od 1. ledna budeme používat náš nový kalendář. Ještě máme několik málo kusů k prodeji. Ptejte se v naší škole.

VÁNOČNÍ KONCERT.

V sobotu 18. ledna 2014 se v litultovském kostele svatého Bartoloměje v Litultovicích uskutečnil vánoční koncert, kde vystupovali naši žáci s vánočními koledami. Vánoční koncert se všem moc líbil, mohli jsme se zaposlouchat do zvuků trumpet a harmonik, slyšeli jsme písně hrané na flétnu a poslouchali koledy dětí z MŠ a litultovské scholy.

zslitultovice.rajce.idnes.cz/18.1.2014_Vanocni_koncert_v_kostele

Zápis do 1. třídy pro šk. rok 2014-2015

Ve čtvrtek 23. ledna proběhl na škole zápis do 1. třídy.

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Zapis_do_prvni_tridy_23.1.2014

Beseda Hasík.

 V úterý 28. ledna 2014 pro druhou třídu proběhla beseda s hasiči Hasík. Žáci se seznámili s první pomocí při požáru, důležitými telefonními čísly, jak hasit požár a pozor na dopravu při výjezdu a příjezdu hasičských aut.

Piškvorkářský minimaraton.

V pondělí 27. ledna 2014 proběhl v naší družině turnaj v piškvorkách. Mezi nejlepšího luštitele z 3. ročníku patřila Adélka Malíková a z 5. ročníku Alžběta Skřontová a Klárka Beníšková. Pro žáky pátého ročníku bylo ZŠ Otická v Opavě připraveno okresní kolo Piškvorkářského minimaratonu, kterého se obě dvě žákyně zúčastnily. Turnaj proběhl 30. ledna 2014, Klárka Beníšková obsadila krásné 4. místo a Alžběta Skřontová 5. místo.                                 Gratulujeme.

Vysvědčení

 Ve čtvrtek 30. ledna ve všech třídách proběhlo slavnostní předávání vysvědčení. Žákům byly rozdány jedničky, dvojky a někde se objevila také známka 3. 

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Pololetni_vysvedceni_2014/

Karneval.

Jako každý rok, tak i letos v den rozdávání vysvědčení se konal ve škole tradiční karneval pro děti, který byl inspirován Lesem se zvířátky. A co všechno bylo k vidění­? Taneční soutěže, znalostní soutěže, soutěže zručnosti, vyhlášení nejlepšího tanečníka a tanečnice, nejnápaditějších masek a na závěr dlouho očekávaná tombola. Všichni jsme se výborně pobavili a zatančili.

Děkujeme rodičům za přípravu masek pro děti a občerstvení. 

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Maskarni_rej_30.1

 

Únor 2014

Hudební soutěž  DO-RE-MI.

Ve čtvrtek 27. února 2014 se ve školní družině konala hudební soutěž DO-RE-MI,na téma zvířata a příroda, který je součástí projektu Učíme se přírodou, do kterého se všechny ročníky v tomto školním roce zapojily. Jednotliví soutěžící se moc a moc snažili, doprovázeli svůj zpěv hrou na klavír, flétnu nebo na Orffovy hudební nástroje. Všichni slyšeli zasloužený potlesk. Byla udělena tři první místa: Adélce Malíkové, Adélce Beníškové a triu ve složení Anička Nádeníčková, Adélka Dluhošová a Jana Bednaříková, porotou byli samotní žáci, odměny za tuto soutěž získali všichni soutěžící.                 Gratulujeme.

FOTOzslitultovice.rajce.net/Hudebni_soutez_DO-RE-MI

Už budu prvňákem - Masopustní tvoření

V úterý 25. února 2014 jsme se již potřetí setkali s našimi budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Celá hodina byla zaměřena na Masopust, společně jsme si četli pohádku, počítali jsme karnevalové masky, skládali puzzle, zpívali písničku, hádali hádanky. Všechny děti byly moc šikovné a dostaly zaslouženě sladkou odměnu.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Uz_budu_prvnak_Masopustni_tvoreni

Olympiáda ve víceúčelové hale v Litultovicích.

V pátek 21.2.2014 v rámci sportovního kroužku, který probíhá každý pátek ve víceúčelové hale, se konala pro všechny žáky naší školy olympiáda. Žáci soutěžili v těchto sportovních disciplínách, jako sprint, slalom, koulení míčů na cíl, střelba na branku. Žáci se také utkali ve štafetě a nakonec ve vybíjené. Všichni se moc snažili, žáci pátého ročníku asistovali u jednotlivých stanovišť a byli mladším žákům nápomocni radou či povzbuzením. Z olympiády si všichni odnesli olympijské medaile a sladkou odměnu.  

                                                                                                                          Sportu zdar!

Foto: zslitultovice.rajce.net/Zijeme_olympiadou

Taneční soutěž ve ŠD

V pondělí 17. února 2014 v obou odděleních školní družiny probíhala taneční soutěž dvojic na tanečních podložkách řízených počítačem. Ve školní družině žáci během měsíce ledna tanec trénovali a na soutěži se pak ukázalo nejen, kdo trénoval, ale také kdo má rytmus v těle.

Výsledková listina:

1.     Adélka Beníšková 2.ročník

2.     Peťa Kaňák 2. ročník

3.     Barča Kubcová a Kubík Janečka 2. ročník 

Foto: zslitultovice.rajce.net/Soutez_v_rytmice

Olympijské hry v naší škole

Olympijské hry prožívají i naši žáci školy, pro které jsou připraveny sportovní aktivity, žáci úspěšně reprezentovali naši školu v okresním kole v plavání, taneční soutěží pokračovali a v pátek nás čeká miniolympiáda ve víceúčelové hale.

Módní přehlídka v 1. oddělení ŠD

V rámci oslav Dne svatého Valentýna žáci  v pátek 14.2.2014 připravili v 1. oddělení ŠD módní přehlídku. 

Oslava Valentýna ve škole.

V pátek 14. 2. 2014 žáci pátého ročníku oslavili v hodinách anglického jazyka a výtvarné výchovy Den svatého Valentýna, a protože je pro tento svátek příznačná červená barva, odpovídalo tomu i jejich oblečení. Pro žáky byly připraveny do hodiny anglického jazyka na interaktivní tabuli pracovní listy a ve výtvarné výchově si vyrobili valentýnky.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Uceni_na_sv._Valentina

Okresní soutěž v plavání.

Ve čtvrtek 13. 2. 2014 se v Městských lázních v Opavě konala okresní soutěž v plavání, a protože také prožíváme olympiádu a úspěchy našich sportovců, tak jsme si v průběhu dvou týdnů naplánovali sportovní aktivity, mezi které také patřilo i plavání. Naši školu prezentovali tito žáci: za druhý ročník Adélka Beníšková, za třetí ročník Martin Bokiš, Jan Vítek a Šimon Nádeníček a za pátý ročník Anička Nádeníčková, Adélka Dluhošová a Jiří Hadaš. Všichni se moc a moc snažili, konkurence byla obrovská, vždyť se tam sešlo asi na 200 žáků škol z Opavy a okolí. 2. místo obsadila a stříbrnou medaili a diplom dostala Anička Nádeníčková z pátého ročníku.  Za reprezentování školy dostali všichni žáci sladké odměny a Anička za druhé místo kosmetický balíček. Gratulujeme. Děkujeme rodičům, kteří přišli fandit a povzbuzovat svoje děti a zajistili jim odvoz domů. Dále také děkujeme obecnímu úřadu za zajištění odvozu dětí do bazénu.

foto:zslitultovice.rajce.idnes.cz/Plavecka_soutez

Beseda s hasiči HASÍK

11.2.2014 k druhákům zavítali hasiči na druhou lekci. Tentokrát přinesli velikého plyšáka Hasíka, který měl v kapse schovanou odměnu pro všechny žáky. Také tato lekce byla zajímavá, protože se žáci naučili, jak opouštět hořící prostor a jak se postarat o mladší sourozence při požáru. Hasiči dětem ukázali hlásiče požáru, které by mohly mít doma, vyzkoušely si, jak je těžký hasící přístroj a hasiči také zjišťovali, zda žáci vědí, kde je ve škole hasící přístro. Žáci, za svou snahu se všechno naučit, dostali pěkné odměny. 

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Hasik

Jarní prázdniny

 

Březen 2014

 THE FUNNY ENGLISH DAY

V pátek 28. března 2014 reprezentovali naši školu čtyři žákyně pátého ročníku Alžběta Skřontová, Anička Nádeníčková, Eliška Podešvová a Jana Bednaříková v okresní soutěži ve znalostech z jazyka anglického a umístily se na krásném 5. místě. Posuďte sami: 1. místo ZŠ B. Němcové, 2. místo ZŠ Háj ve Slezsku, 3. místo ZŠ Englišova, 4. místo ZŠ Otická.                                                                                 Všem děvčatům gratulujeme.

 

Beseda - Zubní hygiena

28. března

FOTO: zslitultovice.rajce.net/Beseda_o_zubni_hygiene

Přiletěli čápi

Letos již 27. března přiletěli na naše hnízdo čápi.

Sběr starého papíru

Ve dnech 27. - 28. 3. 2014 proběhla sběrová akce starého papíru.Výtěžek ze sběru bude spravedlivě rozdělen pro děti základní a mateřské školy, buď na nové hračky, nebo na výlety pro děti.

Už budu prvňákem – Jarní tvoření

FOTO: zslitultovice.rajce.net/Uz_budu_prvnakem_-_Jarni_tvoreni

 

Den otevřených dveří

26.3

FOTO: zslitultovice.rajce.net/Den_otevrenych_dveri_-_brezen_2014

Matematická soutěž KLOKAN 2014

V pátek 21. 3. 2014 se všichni žáci školy zapojili do řešení úkolů soutěže Matematický klokan 2014, pro 2. a 3. třídu kategorie Cvrček.

 

Divadelní lízátko

Děti z dramatického kroužku se ve středu 19. 3.2014 zúčastní soutěže divadelních souborů a skupin Divadelní lízátko v Loutkovém divadle v Opavě, kde zahrají pohádku Zvířátka a loupežníci.

FOTO ze školního představení: zslitultovice.rajce.net/Divadlo_Zviratka_a_loupeznici

Divadelní představení ve Slavkově

V pátek 7.3.2014 jsme navštívili Základní školu ve Slavkově, kde jsme se společně s dětmi ze Slavkova, ale také s dětmi z MŠ Litultovice podívali na pohádku Zimní královna, kterou zahrálo 5 herců Slezského divadla v Opavě.

FOTO: zslitultovice.rajce.net/Divadelni_predstaveni_ve_Slavkove

Pythagoriáda

Žáci pátého ročníku si vyzkoušeli své matematické znalosti v Pythagoriádě. Nejlepších výsledků dosáhly Klárka Beníšková a Alžběta Skřontová. Jen o jeden bod se za nimi umístili Jana Bednaříková, Jiří Hadaš a Anička Nádeníčková.

 

Duben 2014

 

DEN MLÁĎAT

V pátek 25. 4. 2014 se na Školním statku v Opavě konal již tradiční Den mláďat. Naši žáci se na každoroční výstavu velmi těší. K vidění byla roztomilá telátka, selátka, králíčci, drůbež, koně, ovce a kozy. Nechyběla ani zemědělská technika, prodej květin. Pro žáky byly připraveny soutěže, ukázka výcviku psů a práce Policie ČR.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Den_mladat_2014

 

UŽ BUDU PRVŇÁKEM

Ve čtvrtek 24. 4. 2014 se v naší škole konalo další setkání s budoucími prvňáčky, tentokrát zaměřené na Den Země. Naši malí budoucí žáčci ukázali veliké znalosti, jak chránit naši planetu, zajímali se o problematiku třídění odpadů, hledali cestu do správných kontejnerů a hráli šipkovanou. Nejvíce jsme se nasmáli, když se jim na interaktivní tabuli objevil Nesmyslov a společně jsme vyškrtávali, co do lesa nepatří. Objevili jsme delfína ve studánce, osedlanou srnku, přechod pro chodce na palouku, šuplíky ve stromě, slepici na stromě v hnízdě, ptáčka na klíček a další. Ve druhé půlce pracovní dílničky byla pro děti připravena farma se spoustou zvířátek, strojů a lidí. Všichni jsme byli překvapeni velikými znalostmi a zájmem dětí. A od slepiček z farmy na děti čekala z vajíček ochutnávka domácí bábovky. Žáčci si domů odnesli sladkou odměnu a pracovní listy na vybarvování. Na závěr jsme se podívali na naše internetové stránky na všechny pracovní dílničky, které jsme společně od prosince měli. Těšíme se na další setkání 20. května, které jsme nazvali Moje rodina.

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Predskolaci_Den_Zeme

 

DEN ZEMĚ

Úterý 22. dubna 2014 probíhal od první vyučovací hodiny v naší škole Den Země. V matematice žáci řešili příklady zaměřené na životní prostředí, v českém jazyce pracovali s výrazy jako jsou např. recyklace, kompostování, třídění odpadů. Jednu vyučovací hodinu se sešli společně ve třídě a ve skupinkách vyhledávali slova v osmisměrce, k jednotlivým druhům kontejnerů na odpad přiřazovali kartičky s obrázky odpadních materiálů a vyrobili si tak výukové materiály do každé třídy. Domů si odnesli energetický test, který si společně s rodiči vyplní a zjistí tak, zda hospodaří s energií úsporně.

 

VELIKONOCE VE ŠKOLE

Ve středu 16. dubna 2014 si všichni žáci připomněli blížící se svátky jara. Vytvořili si smíšené skupiny po třech žácích a společně vyplňovali křížovku a velikonoční kvíz a ověřili si tak své znalosti z našich lidových tradic a zvyků. Závěrem byla vyhodnocena tři vítězná družstva a odměněna jak jinak než velikonočním perníkem.

Pomlázka pátého ročníku

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Velikonoce

 

7. DUBEN 2014 SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ

  Pondělí 7. dubna 2014 bylo oslavou Dne světového zdraví, tentokrát zaměřenou na infekce přenášené klíšťaty a možnosti prevence. Do této akce se zapojily děti ze ŠD, povídaly si o klíšťové encefalitidě a borelióze a možné nákaze, účinné ochraně vhodným oděvem a repelentem a své znalosti si ověřily vyluštěním křížovek.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Den_zdravi_7.4.2014

 

Květen 2014

Úspěch ve výtvarné soutěži

Jako každý rok jsme se zúčastnili výtvarné soutěže PO očima dětí, kde děti malovali, jak těžká je práce hasičů. Letos se na 2. místě umístila Barunka Kubcová z 2. ročníku. Barunce gratulujeme k úspěchu

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vyhlaseni_vitezu_kveten_2014

 

Den dětí

V pátek 30. 5. 2014 naši žáci oslavili Den dětí ve sportovním duchu. Počasí nepřálo, ale nám to vůbec nevadilo, protože jsme se přemístili do víceúčelové haly. Připraveny byly sportovní, ale i znalostní soutěže, všech stanovišť se zhostili žáci pátého ročníku, pomáhali mladším radou nebo pomocí. Žáci si vyzkoušeli práci ve dvojicích, kdy byli svázáni k sobě provázkem, a to chůzi naslepo se zavázanýma očima, přenášení květin, slalom, přenášení tenisových míčků. Potom následovalo skákání přes švihadla, točení s kruhy, skákání v pytlích a vyluštění křížovek. Společně jsme si zahráli vybíjenou, kopanou a přehazovanou s tenisovými míčky. Ve škole na nás čekaly balíčky s dobrotami a dobrý oběd.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Den_deti_2014

 

Už budu prvňákem

V úterý 20. 5. 2014 se uskutečnilo další setkání našich budoucích prvňáčků pod názvem Moje rodina. Celou vyučovací hodinu se žáčci setkávali s pohádkovou rodinou Rumcajsem, Mankou a Cipískem. Žáčci si povídali o rodině, jednotlivých pokojích v domě, o úklidu pokojíčku, na interaktivní tabuli hráli pohádkové pexeso a za doprovodu klavíru a doprovodu na Orffovy hudební nástroje jsme si společně zazpívali několik písniček. Žáci obdrželi pracovní listy a na konec sladkou odměnu.

foto: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Uz_budu_prvnak_rodina

 

Soutěž časopisu ABC Vládce nebes

Naše škola se již druhým rokem přihlásila do soutěže ve skládání vlaštovek. Školní a semifinálové kolo proběhlo v úterý 20. 5. 2014 ve víceúčelové hale. Do semifinálového kola postoupilo 10 žáků, každý měl tři hody, které byly natáčeny na videokameru. Do finále postoupili tři žáci: Štěpán Kavan a Šimon Nádeníček z třetího ročníku a Alžběta Skřontová z pátého ročníku. Gratulujeme a držme jim palce.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vladce_nebes_-_vlastovky

 

Jarní akademie

     Dne 7.5.2014 si žáci naší školy připravili pro rodiče, babičky, dědečky a ostatní hosty jarní akademii. Jako každý rok, jsme také pozvali do naší školy důchodce a Mateřskou školu Litultovice a to v pátek 9.5.2014. 

     Kroužek flétny nacvičil lidové i trampské písně. Druháci si pro všechny připravili hudební pohádku O Budulínkovi. Třeťáci přednesli báseň Maminka v 7. pádech a zahráli pohádku O mámovi-tátovi. Páťáci tuto akademii pojali jako rozloučení z naší školou na konci pětiletého období v litultovské škole. S paní ředitelkou jednotlivá vystoupení s Machem a Šebestovou propojili prezentacemi svých fotek od miminka až po pátou třídu. Připravili si také písně v češtině, ale i v angličtině. Všechny také pobavili svým tanečním vystoupením. Všem žákům, ale i učitelům děkujeme za přípravu celé akademie.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Jarni_akademie

 zslitultovice.rajce.idnes.cz/Jarni_akademie_pro_MS_a_seniory_2014

 

Trika pro páťáky

Pá'táci si na památku svých pěti let ve škole v Litultovicích zakoupili trika, kde si nechali natisknout svá jména a jména svých učitelů. Po dlouhých dohadech se žáci domluvili na velmi pěkném motivu. 

 

červen 2014

Výlet do Jakartovic

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 jsme jeli do Jakartovic povozit se na koníčcích. Maminka našeho žáka J. Vavroviče nám tam pronajala stáj a žáci se měli možnost povozit na koníčcích, které potom odměnili jablíčky a mrkvemi. ¨

V místním penzionu jsme se občerstvili palačinkami a hranolkami a krásnou procházkou nad stájemi jsme pozorovali koně a oslíka. Čekání na autobus jsme si zpříjemnili na skluzavce a kolotoči u penzionu.

Slezské muzeum v Opavě

V úterý 24. 6. 2014 jsme se vypravili do Opavy navštívit nově otevřené a zrekonstruované muzeum. K vidění byla zvířata, která si žáci mohli vyhledat i na počítačích a dozvědět se tak ještě další informace, historie muzea, nábytek, sklo, porcelán, dobové fotografie i oblečení. Žáci si prošli i tajemnou jeskyni, do které dostali helmy se svítilnou. Na cestu domů jsme si zakoupili drobné suvenýry a výbornou zmrzlinu.

Větrný mlýn Choltice

V pondělí 23. 6. 2014 jsme se vypravili na větrný mlýn Choltice, kde nás přivítal a celou dobu provázel a poutavě vyprávěl o historii mlýna pan Romfeld. Žáci se dozvěděli, jak se dříve mlelo obilí, prohlédli si staré pracovní nářadí, některé dřevěné stroje si mohli sami vyzkoušet. Pan Romfeld nakonec zahrál na harmoniku a společně s námi zazpíval staré české písničky.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Prazdninovy_provoz

 

Slavnostní předávání vysvědčení 5. ročníku

V pátek 20. června odpoledne se rodiče a žáci pátého ročníku sešli na zámku, kde jim bylo slavnostně předáno vysvědčení a rozloučili se s naší školou. Na začátku programu vystoupil pan starosta Jan Raida, který žákům popřál mnoho úspěchů na nových školách, poté vystoupili s krátkým programem žáci druhého a třetího ročníku. Třídní učitelka Dana Kaliková v krátkém proslovu mimo jiné poděkovala žákům za velmi pěknou prezentaci se kterou se s ní rozloučili, poděkovala rodičům za trpělivost a vedení svých dětí až do pátého ročníku a popřále všem hodně krásných chvil s novými spolužáky. Všichni žáci pak dostali vysvědčení a zapsali se do pamětní knihy. 

Páťáci poté poděkovali rodičům i učitelům za trpělivost a píli, které s nimi měli po celých pět let. Rodiče poděkovali, rozdaly se dárky a všichni se odebrali do místní restaurace, aby sladkým pohárem ukončili pětiletou docházku do ZŠ v Litultovicích.

Beseda v místní knihovně

Ve čtvrtek 19.6.2014 navštívili žáci knihovnu v Litultovicích.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Navsteva_knihovny

 

Výlet do ZŠ ve Slavkově

V pátek 13. června 2014 žáci pátého ročníku navštívili ZŠ ve Slavkově, aby se seznámili s prostředím školy, budoucími učiteli a třídou, kterou budou v příštím školním roce navštěvovat. Žáky a učitelky přivítal ředitel školy Mgr. František Hodný, představil jim budoucí paní učitelky, následovala prohlídka budovy školy. Pro žáky připravily paní učitelky program v samotných třídách formou her v komunitním kruhu, následovalo sportovní zápolení na školním hřišti.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/ZS_Slavkov_cerven_2014

 

Školní výlet druhého a třetího ročníku

11. června na výlet odjeli žáci druhého a třetího ročníku do Mladečských jeskyní a na hrad Bouzov do historického areálu“Galerie v podhradí“.

 

Školní výlet pátého ročníku

Ve dnech 11. a 12. června se uskutečnil výlet pátého ročníku do našeho hlavního města Prahy. Tomuto výletu předcházela malá příprava, žáci zpívali písničky o Praze, v hodinách výtvarné výchovy historickou Prahu kreslili a složili si svatováclavskou korunu. Žáci se seznámili s historickou Prahou, prošli Václavské náměstí, Karlův most, Malostranské náměstí, Pražský hrad, Petřín, vyzkoušeli si jízdu lanovkou, tramvají i metrem. Vlakem se dopravili tam i zpět. Nebáli se vyzkoušet konverzaci v jazyce anglickém a navázat tak spolupráci s žáky z Francie, Itálie a Polska. Děkujeme rodičům za pomoc při dopravě dětí do Opavy a zpět a celkovou přípravu dětí na výlet.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vylet_2014_Praha_paty_rocnik