Sběrové soutěže

 

Sběr papíru - září 2021

 
1. ročník  
1. A. Pavelková 222 kg
2. H. Šigutová 119 kg
3. T. Albert  52 kg
3. P. Kristián  52 kg

Další: B. Havlíček, D. Kotala, M. Ondráček, J. Škývarová, L. Zubalová, N. Žáková

Celkem nasbírali: 599 kg papíru

 

5. ročník  
1. J. Nowický 285 kg
2. A. Malchárková 131 kg
3. A. Gajdušková  95 kg

Další: V. Čalová, A. John, E. Konečný, L. Matýsek, M. Nádeníček, L. Rychnavská, L. Zelinka

Celkem nasbírali: 876 kg papíru

 

3. ročník  
1. S. Hipschová 150 kg
2. J. Chmel 145 kg
3. L. Kořínková 121,5 kg

Další: N. Lhotská, J. Čermínová, T. Gregořica, M. Čala, K. Zubalová

Celkem nasbírali: 693 kg papíru
 

Sběr kaštanů a žaludů 2021

 
1. ročník  
1. A. Pavelková 42 kg
2. P. Kristián 39 kg
3. H. Šigutová 19 kg
Další: T. Albert, B. Havlíček, D. Kotala, M. Ondráček, J. Škývarová
Žaludy: B. Havlíček - 3 kg
Celkem nasbírali: 136, 6 kg kaštanů a 3 kg žaludů
 
3. ročník  
1. T. Gregořica 66 kg
2. A. Kašpárková 10 kg
3. J. Čermínová  6 kg

Další: L. Albertová

Celkem nasbírali: 84, 5 kg kaštanů 

 

5. ročník  
1. J. Nowický 338 kg
2. E. Konečný  40 kg
3. L. Rychnavská  10,5 kg

Další: J. Holub, A. John, M. Nádeníček

Celkem nasbírali: 411 kg kaštanů

 

 
 
 

Sběr papíru - jaro 2021

 
2. ročník  
1. A. Kašpárková 100 kg
2. T. Gregořica   93 kg
3. L. Albertová
3. J. Chmel
  81 kg
  81 kg

Žáci 2. ročníku nasbírali celkem 590 kg papíru.

 

4. ročník  
1. A. Malchárková 120,5 kg
2. J. Nowický   85 kg
3. E. Konečný   60 kg

Žáci 4. ročníku nasbírali celkem 433,5 kg papíru.

 
5. ročník  
1. A. Skřehotová 128 kg
2. T. Kalus   90 kg
3. K. Tietzová   85 kg
Žáci 5. ročníku nasbírali celkem 605 kg papíru.
 
 
 
 
 
 
Sběr kaštanů a žaludů - podzim 2020
2. ročník
Jméno kg kaštanů
1. T. Gregořica 37
2. J. Čermínová  9
3. J. Chmel  9
Žaludy - A. Kašpárková  3
Žáci 2. ročníku celkem nasbírali 60,25kg kaštanů a 3 kg žaludů.

 

4. ročník

Jméno kg kaštanů
1. J. Nowický 85
2. M. Nádeníček 12
3. L. Rychnavská 11,5
4. Š. Pavlíček 11

Žáci 4. ročníku celkem nasbírali 131,7kg kaštanů.

 

5. ročník

Jméno kg kaštanů
1. S. Mašlaňová 30
2. D. Bělaška 18
3. Z. Kristiánová  9
Žaludy - S. Mašlaňová 13

Žáci 5. ročníku celkem nasbírali 67,5kg kaštanů a 13kg žaludů.

 

Sběr papíru - podzim 2020

2. ročník
Jméno kg papíru
1. A. Kašpárková 150
2. J. Čermínová 90
3. S. Hipschová 85
Žáci 2. ročníku celkem nasbírali 432kg papíru.
 
4. ročník
Jméno kg papíru
1. J. Nowický 194
2. A. John  69
3. A. Gajdušková  55
Žáci 4. ročníku celkem nasbírali 603kg papíru.
 
5. ročník
Jméno kg papíru
1. E. Růžičková 94
2. T. Kalus 72
3. K. Tietzová 67
4. S. Mašlaňová 67
Žáci 5. ročníku celkem nasbírali 638,5kg papíru.