Výukové soutěže

 

Školní rok 2021/2022

 
 

 

Školní rok 2016/2017

 

Soutěž v anglickém jazyce

 

V pátek 31.3.2017 se 4 žáci pátého ročníku zúčastnili soutěže v anglickém jazyce na ZŠ Vrchní. Soutěž se skládala ze 4 písemných částí a mezi touto prací žáci soutěžili o sladké odměny. Soutěže se účastnilo 18 škol a naši žáci se umístili na krásném 5. místě v okrese Opava. Gratulujeme. 

 

Matematická soutěž Klokánek

 

V pátek 17.3.2017 se žáci 3. a 5. ročníku účastnili matematické soutěže Klokánek v kategoriích Cvrček a Klokánek. Mezi nejlepší řešitele našich třeťáků patří David Nowický, Vojta Hrubý a Matěj Mazur. V páté třídě byli nejúspěšnější Barbora Kubcová, Jan Válek a Petra Koníčková. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme.

 
 

Školní rok 2015/2016

KILOBAJTÍK - počítačová soutěž

V pátek 13. května 2016 se Jan Vítek zúčastnil okresního kola počítačové soutěže KILOBAJTÍK. 
 

Matematika - Klokánek, Cvrček

V pátek 18.3.2016 se všichni žáci naší školy zúčastnili školního kola matematické soutěže Klokánek.

2. ročník se věnoval úrovni Cvrček. Mezi nejlepší řešitele patřil Matěj Galusik a Valerie Gregořicová.

4. a 5.ročník řešil úlohy úrovně Klokánek. Mezi nejlepší řešitele 4.ročníku patřil Jan Beníšek a v 5. ročníku byl nejlepší Jan Vítek, který dosáhl plný počet bodů.

 

HAPPY ENGLISH DAY 

 
V pátek 1. 4. 2016 čtyři žáci pátého ročníku, ve složení: Jan Vítek, Adéla Malíková, Šimon Nádeníček a Martin Bokiš,reprezentovali naši školu a zúčastnili se soutěže v anglickém jazyce. Přihlášeno bylo 17 základních škol okresu Opava a naši žáci obsadili krásné 8. místo, podle počtu získaných bodů z jednotlivých kol se umístili na 5. místě. Gratulujeme.

 

THE FUNNY ENGLISH DAY

V pátek 28. března 2014 reprezentovaly naši školu čtyři žákyně pátého ročníku - Alžběta Skřontová, Anička Nádeníčková, Eliška Podešvová a Jana Bednaříková, dovedly konkurovat velkým opavským školám a svými znalostmi obsadily krásné 5. místo v okresním kole.

MATEMATIKA - KLOKÁNEK

12 žáků 5. třídy se zúčastnilo celostátní matematické soutěže KLOKÁNEK, určené pro žáky 4. a 5. ročníků. 

Nejlepší žáci:

Alžběta Skřontová

Klárka Beníšková

Jozef Vavrovič

 

Matematická soutěž -     CVRČEK

Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastnili celostátní matematické soutěže CVRČEK. 

Nejlepší žáci: 3. ročník

Jan Vítek

Adélka Malíková

Nejlepší žáci 2. ročník:

 

Přehlídka divadelních představení v Opavě

Pythagoriáda

Žáci pátého ročníku si vyzkoušeli své matematické znalosti v pythagoriádě. Nejlepších výsledků dosáhly Klárka Beníšková a Alžběta Skřontová. Jen o jeden bod se za nimi umístili Jana Bednaříková, Jiří Hadaš a Anička Nádeníčková.

 

PÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

13. června jsme se zúčastnili přírodovědné soutěže v ZŠ Mladecko. Žáci si vyzkoušeli znalosti z přírodovědy. Žáci 1. a 2. ročníků tvořili I. kategorii a žáci 4. ročníku II. kategorii. Na prvním místě se umístili Adélka Malíková, Štěpán Kavan a Bára Kubcová.