Sportovní soutěže

Školní rok 2022/2023
 

Soutěž v hodu do dálky (házej jako Bára - 2022)

 
 Absolutním nejdelším hodem se blýskl žák 4. ročníku Jan Chmel, hodem 31 metrů. Nejlepší výkon za druhý ročník podal Martin Ondráček s hodem 13,9 metru, v prvním ročníku pak Jakub Špilháček - 17,6 metru. 
 
 
 
Školní rok 2021/2022
 
 
T - mobile běh
 
Ve středu 8. září 2021 se naši žáci zúčastnili každoročního T - mobile běhu na 500m. Nejrychlejší časy zaběhli z 1. ročníku: Martin Ondráček, Dominik Kotala a Tomáš Albert, ze 3. ročníku: Jan Chmel, Martin Čala, Tobiáš Gregořica a z 5. ročníku:Lukáš Matýsek, Erik Konečný a Adam John. Gratulujeme.
 
 
 
 
Školní rok 2016/2017

Olympijské hry ve víceúčelové hale

V pondělí 5. září naše škola pořádala olympijské hry v hale. Na olympiádu přizvala žáky a paní učitelky ze ZŠ v Dolních Životicích. Žáci si vyzkoušeli tyto olympijské disciplíny: basketbal, volejbal, golf, kanoistiku, tenis, plavání, jezdectví a fotbal.

Ve čtvrtek 8.9.2016 jsme pozvali také žáky a paní učitelky ze ZŠ v Hlavnici, aby si společně s našimi žáky zasportovali. Na závěr nechyběla vybíjená a za snažení sladká odměna. Sportu zdar.

 
Sportovní dopoledne v Hlavnici - Šmoulí dopoledne

Sportovní den v Dolních Životicích - soutěžení s indiány