Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek probíhá co 14 dní a  navštěvuje jej celkem 25 žáků rozdělených do dvou skupin. 
Žáci si osvojí práci s mikroskopem, naučí se samostatně vytvářet mikroskopické preparáty a psát laboratorní protokoly.
Seznámí se nejen se stavbou rostlinných a živočišných buněk, ale také se strukturami krystalů některých minerálů. 
V jarních měsících se vypraví do přírody, kde budou pomocí atlasů rozlišovat některé byliny a dřeviny.