Sportovní kroužek

 
Sportovní kroužek zahájÍ svou činnost v měsíci říjnu a bude pokračovat do konce května. Přihlášeno je 26 žáků školy.
Náplní kroužku jsou míčové hry: vybíjení, kopaná, florbal, basketbal, tenis...aj. Sportovní kroužek probíhá vždy co 14 dnů v pátek od 13:00 do 14:00 hodin a bude se střídat s tanečním kroužkem.