Kopaná a florbal

 
Sportovní kroužek zahájil svou činnost v říjnu a bude pokračovat do konce května. Přihlášeno je 17 žáků školy.
Náplní kroužku je střídání dvou sportů, a to je kopaná a florbal. Sportovní kroužek probíhá 1x za 14 dní v pátek od 13:00 do 13:45 hodin ve víceúčelové hale.