Kopaná a florbal

 
Sportovní kroužek zahájí svou činnost v měsíci říjnu a bude pokračovat do konce května. Přihlášeno je  žáků školy.
Náplní kroužku je střídání dvou sportů, a to je kopaná a florbal. Sportovní kroužek probíhá každý pátek od 13:00 do 14:00 hodin ve víceúčelové hale.