Hudební kroužek

Tento kroužek navštěvovalo 12 žáků ze všech ročníku naší školy a vyučovala ji Lenka Krömrová. Výuka byla rozdělena do tří skupin podle úrovně. Kroužek probíhal vždy v pondělí během 5. vyučovací hodiny.

Žáci 1. skupiny byli začátečníci a tak se učili nejprve držet flétnu a zahrát správný tón. V tomto roce se naučili hrát notu h, a, g, c, d. Hráli písně: Šnečku, šnečku; Halí dítě; Čáp, Žába leze do bezu; Ukolébavka; Kočka a myš; Maluji sluníčko; Běžela ovečka, Lítala si lašťověnka.

Žáci 2. skupiny hráli letos už druhým rokem a pokračovali v učení dalších tónů. Naučili se hrát noty d, f, e, d. Hráli písně: Sedí liška pod dubem, Zima, Chodí pešek okolo, Liška, šiška, pampeliška, Stála basa, Když jsem jel do Prahy, Honza, Poštovský panáček, Černé oči.

Žáci 3. skupiny byli pokročilí, ale i tito se učili další tóny. Mezi ně patřili noty d, c, b, fis. Hráli písně: Říkanka o Honzovi v pekle, Hore bratři, Koledy, Říkání pro kočku, Šel Janeček na kopeček, Pod naším okýnkem, Žába skáče, Komáři se ženili.