Hudební kroužek

 

Hudební kroužek se specifikuje na = Flétny

Hudební kroužek navštěvuje  17 žáků 1., 3. i 4. ročníku. Kroužek probíhá v pondělí pro všechny ročníky. Prvňáci se tento rok začnou seznamovat s prstokladem základních hmatů. Třeťáci a čtvrťáci navazují na znalosti z předchozího roku. Mladší žáci se budou věnovat převážně lidovým písničkám a starší žáci si letos zahrají také obtížnější skladby. Hru využijeme na vystoupení  vánoční a jarní akademie atd.