Tvořivý klub

Činnost kroužku Tvořivý klub začal v měsíci září, navštěvují jej budou žáci 2., 4. i 5. ročníku, celkem 17 dětí. Budeme se v něm věnovat ručním pracem, děti se budou seznamovat s novými technikami zdobení materiálů, šití, pletení, háčkování, batice, malbě na látku, drhání atd. Hotové výrobky si děti odnesou domů a využijí třeba jako dárky pro své blízké.