Dívčí klub

Činnost kroužku Dívčí klub začne v měsíci říjnu, navštěvovat jej budou žáci 1., 3. i 4. ročníku, celkem    dětí. Budeme se v něm věnovat ručním pracem, děti se budou seznamovat s novými technikami zdobení materiálů, šití, pletení, háčkování, batice, malbě na látku, drhání atd. Výsledky své práce děti předvedou na školních akademiích.