ZÁPIS duben 2024

 

Vážení zákonní zástupci,  blíží se termín konání našeho zápisu, píšu tedy pokyny k tomuto dni.

Termín konání zápisu:          

 Zápis se uskuteční v úterý 9. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin

K tomuto zápisu jsme připravili časový plán, který jste si mohli vyplnit na minulé schůzce nebo emailem. Tento časový plán je pro Vás, abyste nemuseli čekat s dětmi. Raději Vám jej posílám k nahlédnutí. Ti, kteří nejste napsáni, přijďte, pokud možno ve volných časech.  

rajce.net/zslitultovice/album/zapis-se-zviratky-z-lesa-9-4-2024

 
Harmonogram zápisu
 
14.00 hodin
14.00 obsazeno 14.10
14.20 obsazeno 14.30 obsazeno
14.40 14.50
 
 
15.00 hodin
15.00 obsazeno 15.10 obsazeno
15.20 obsazeno 15.30 obsazeno
15.40 obsazeno 15.50 obsazeno

 

 

16.00 hodin
16.00 obsazeno 16.10 obsazeno
16.20 obsazeno 16.30  obsazeno
16.40 obsazeno 16.50 obsazeno

 

17.00 hodin
17.00  17.10 
   
   

 

18.00 hodin
   

 

S sebou si k zápisu přineste:

Občanský průkaz

Rodný list dítěte

Vyplněný dotazník (viz příloha)

Ti, kteří byli již u zápisu vloni, přineste rozhodnutí o odkladu s sebou

Odklad školní docházky: K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vše je potřebné dodat do 31. května 2024