Výukové akce

Přírodovědná soutěž ZŠ Litultovice, ZŠ Hlavnice a ZŠ Mladecko 

1. místo Adélka Malíková, Štěpán Kavan, Bára Kubcová,

2. místo Jan Beníšek, Martin Bokiš, Jan Vítek,

3. místo Jakub Janečka, Jan Válek, Richard Verberger.

Foto: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Prirodovedna_soutez_ZS_Mladecko

Den Země

Vánoční lidové zvyklosloví (DDM v Opavě)

Beseda s hasiči Hasík

Ukázka dravých ptáků

Větrný mlýn Choltice

Kyberšikana pro 4. ročník (CPIV)