Taneční kroužek

 
V tomto školním roce otevíráme nový taneční kroužek, který povede paní vychovatelka Nikola Šupolová. V tanečním kroužku si děti nenásilnou a hravou formou rozvíjí své pohybové schopnosti. Značná část výuky je věnována rytmické průpravě, díky které se u dětí přirozeným způsobem rozvíjí cit pro hudbu.Ve výuce nechybí taneční sestavy ve zjednodušené formě a hry podporující správné držení těla. Lekce jsou koncipovány tak, aby děti do našeho kroužku chodily rády a chtěly se v tanečním sportu rozvíjet dál. Kroužek navštěvuje 15 žáků.