Výtvarný kroužek

 

Výtvarný kroužek vede paní vychovatelka Nikola Šupolová. Kroužek navštěvuje 22 žáků.

Ve výtvarném kroužku používáme různé techniky: kolorované kresby, malování, vosková technika, kresba tužkou a tuší, tisky, koláže, lepení, ubrousková technika, grafické techniky.

Práce využíváme na výzdobu školy a tříd. Účastníme se také výtvarných soutěží během školního roku.