2016/2017

Jednání školské rady ze dne 11.10.2016

Školská rada schválila jednací řád, výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2015, plán školy na školní rok 2016/2017, organizační řád školy a opravách provedených ve škole.
 
 

Jednání školské rady ze dne 1.3.2017

Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2016 a žádost o převod hospodářského výsledku z roku 2016, dále Návrh rozpočtu za rok 2017 a vytvořila dodatek k jednacímu řádu školské rady.
 
 

Jednání školské rady ze dne 22.6.2017

Školská rada byla seznámena s ukončením školního roku pro žáky 5. ročníku, dále byla předložena nová personální situace na školní rok 2017/2018 a také byla obeznámena s průběhem přijímacího řízení do 1. třídy.