2018/2019

Jednání školské rady ze dne 9.10.2018

Školská rada 9. října 2018 schválila jednací řád ŠR, výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018. Dále projednala návrh rozpočtu na rok 2019, plán práce školy a školní družiny a organizační řád školy na šk. rok 2018/2019

 

Jednací řád 2018- 2019.doc (27 kB)

Zápis ze školské rady 9.10.2018.doc (39936)

 

Jednání školské rady ze dne 5.3.2019

Školská rada 5.3.2019 schválila Výroční zprávu o hospodaření za rok 2018, byl jí předložen rozpočet na rok 2019 a byla informována o připravované jarní akademii.