2017/2018

 

Jednání školské rady ze dne 12.10.2017

 
Školská rada přivítala nového člena p. Barboru Čalovou. Na této školské radě byl projednán návrh rozpočtu na rok 2018, výroční zprávu za školní rok 2016/2017, plán práce školy a organizační řád školy.
 
 
 

Jednání školské rady ze dne 22.2.2018

Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2017 a Rozpočet na rok 2018.

 
 

 

Jednání ze školské rady ze dne 21.6.2018

Školská rada projednala ukončení školního roku, směrnice GDPR a byla seznámena s personální situací na školní rok 2018/2019.