2017/2018

 

Jednání školské rady ze dne 12.10.2017

 
Školská rada přivítala nového člena p. Barboru Čalovou. Na této školské radě byl projednán návrh rozpočtu na rok 2018, výroční zprávu za školní rok 2016/2017, plán práce školy a organizační řád školy.