Březen

Matematická soutěž KLOKÁNEK

V pátek 22. 3. 2024 všichni žáci základních škol řešili logické ulohy matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Úkoly jsou rozděleny do věkových kategorií, žáci 2. a 3. ročníku naší školy řešili kategorii CVRČEK, žáci 5. ročníku kategorii KLOKAN. Mezi nejlepší řešitele patří Beta Hrubá, Hana Šigutová a Tobiáš Gregořica.

 

Oslava prvního jarního dne

Druháci ve škole oslavili první jarní den různými aktivitami ve výuce. V jazyce českém psali asociace a z nich pak tvořili plakát prvního jarního dne, vytvořili si první jarní kytičku tvořenou slovy, dotvořili paprsky pro sluníčko pomocí vět, v matematice luštili, kdo by mohl jaro otevřít a v prvouce si vytvořili zimu, kterou oblékli do zimního oblečení a vyhodili ji ven ze vrat školy, aby se u nás ve škole již usadilo jen jaro.

Výtvarná soutěž Radost v Opavě

Velký úspěch zaznamenali žáci pátého ročníku ve výtvarné soutěži - 2. místo obsadil Martin Čala a 3. místo Elen Kaňáková. Gratulujeme. Vernisáž a vyhlášení se uskutečnilo v pondělí 25. 3. 2024 v 16 hodin v obchodním centru Breda. Na všechny práce se můžete přijít podívat do 15. 4. 2024.

 

Jarní prázdniny

Od pondělí 4. 3. do pátku 8. 3. 2024 si děti v našem okrese užívaly volna – Jarních prázdnin. Načerpaly nové síly a energii do nového ročního období i k úspěšnému dokončení tohoto školního roku. Hurá zase do práce!

 

Sběr baterií, elektroodpadu, mobilů a olejů

I v letošním školním roce pokračuje sběr drobného elektroodpadu, domácích elektrospotřebičů, baterií, starých mobilů a domácích olejů. K jejich odvozu dojde počátkem měsíce dubna. Do té doby ještě můžete tyto předměty do školy přinést. Děkujeme.

 

Sběr starého papíru

Také opět plánujeme jarní sběr starého papíru, a to ve dnech 22. 3. do 28. 3. 2024. Peníze budou využity pro děti naší školy. Děkujeme za vaši pomoc a přinesené kilogramy.