ČERVEN 2024

 

Výtvarná soutěž Svět očima dětí

 
Již třetí úspěch v letošním školním roce ve výtvarné soutěži zaznamenala žákyně 5. ročníku Elen Kaňáková, která svým dílem patří mezi výherce soutěže Ministerstva vnitra a v sobotu 7. září 2024 převezme ocenění v Praze, dále se může zúčastnit doprovodného programu ve spolupráci se složkami záchranného systému a soutěžit o další ceny. Gratulujeme.
 

Atletický čtyřboj školních družin

 
Dne 13.6.2024 se vybraní žáci naší školy zúčastnili atletického čtyřboje na sportovišti ZŠ Englišova. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: sprint na 50 metrů, běh na 250 metrů, hod míčkem a skok snožmo. Úspěch pro naši školu zajistil Jan Chmel, žák páté třídy, který vybojoval krásné 2. místo.
 

Den dětí

Ve čtvrtek 6.6.2024 proběhl ve škole dětský den pro naše žáky. Žáci si vyzkoušeli např. hod kruhem na kužely, prošli si bludištěm s metlou, přenášeli náklad v kelímcích na botách, zahráli si obří mikádo atd. U každé splněné soutěže získali jeden dílek stroje času. Po úspěšném sestrojení stroje času dostali sladkou odměnu a po obědě také nanuky, jejichž sponzorem byl Bidfood. Firmě Bidfood tímto moc děkujeme. 

Den dětí s budoucími prvňáky

Ve stejný den jako dětský den pro naše školáky (6.6.2024), proběhlo také poslední setkání s našimi budoucími prvňáčky. Setkání se neslo v duchu dětského dne a tak si děti mohly vyzkoušet připravené sportovní soutěže. Za splnění soutěží si vysloužily sladkou odměnu a také nanuky sponzorované firmou Bidfood.