Září 2023

24.září 2023

Neděle - 24. 9. 2023 byla pro naši školu velmi významným dnem. V tento významný den jsme si připomněli 130. výročí naší vzdělávací instituce, vysvěcení budovy školy. Celý školní týden probíhal v historickém duchu. Žáci pátého ročníku pořádali besedy, při kterých přednášeli zážitky a zkušenosti svých rodičů, prarodičů i ostatních příbuzných, kteří před lety také studovali na základní škole v Litultovicích. Ve výtvarné výchově zreprodukovali dřívější podoby školy, inspirací jim byly dochované fotografie. Z obrázků pak vytvořili na plotě školy zajímavou galerii. Nechyběly ani pohybové aktivity v podobě sprintu na 130 metrů nebo venkovních her tehdejších školních družin.
 
 
 

Sběr starého papíru

Sportovní den s Hlavnicí

V pátek 8.9. jsme pro žáky ZŠ Litultovice a ZŠ Hlavnice, v rámci spolupráce obou škol, přichystali sportovní den. Základní školy se sešly v děvět hodin v zámeckém parku. Pro děti bylo připraveno 11 sportovních disciplín a dvě společné hry, při kterých si mladí sportovci změřili své síly, hbitost, ale také schopnost spolupráce a rychlého rozhodování. Za své výkony děti dostaly sladké odměny.
 

 

Zahájení školního roku 2023/2024

V pondělí 4. září jsme na školní zahradě slavnostně přivítali žáky v novém školním roce. Úvodem vystoupili žáci pátého ročníku se svým sborovým zpěvem a nacvičenými básničkami. Následovalo pár slov paní ředitelky a starosty Litultovic. Závěrem čekal na děti zábavný program v podobě zahradních deskových her.