Prosinec 2023

 

Závěr kalendářního roku

V pátek 22. prosince jsme se naposledy všichni sešli ve svátečním oblečení v roce 2023. Tento poslední den jsme zahájili vánočním koncertem našich flétnistů v doprovodu paní učitelky Lenky. Zahráli jsme si několik vánočních kvízů, poseděli u stromečku, rozbalili si dárky a potěšili se novými hračkami do školní družiny. Nakonec tedy nezbývá než všem popřát veselé Vánoce, hodně štěstí, zdraví, žádnou kost v krku a vše nejlepší po celý nový rok 2024.
 

Adventní pondělí - Vánoce, advent

Pondělí 11. 12. 2023 jsme tradičně oslavili společně zapálením druhé svíce a povídáním o tom, co jsou to Vánoce, co je to advent a jaké svátky si v této době připomínáme. Žáci ve dvojicích vyluštili vánoční kvíz základních vědomostí a na závěr si každý z nich vyrobil ozdobu na stromeček ve své třídě.
 

Mikulášská nadílka ve škole

Ve středu 6. prosince se všichni žáci sešli u vánočního svícnu a zapálením první svíčky si připomněli, že začíná advent. Dozvěděli se další zajímavé informace o sv. Mikuláši. O mikulášskou nadílku se postarali naši páťáci. Žáci druhého a třetího ročníku si zahráli kvíz Anděl Páně a vyrobili si krásného anděla.,
 

Svatá Barbora 

V tento den si žáci 2. ročníku připomněli, jaká je v tento den tradice. Z druhů vět postavili žebřík, aby Barborky mohly slézt na zem a obdarovat hodné děti a zlobivé vyprášit metličkou, ze slabik postavili pro sv. Barboru věž, ve které byla vězněna. V matematice za splněné úkoly sbírali květy a tím si vyzkoušeli, jak by taková větvička, ustřihnutá v tento den, mohla na Štědrý den vykvést. Snad si z tohoto dne něco odnesli. 

Adventní zpívání u zámku

Mezi tradiční každoroční akce naší školy patří vánoční koledování na 1. adventní neděli 3. prosince před budovou litultovského zámku. Žáci vystoupili s vánočními písněmi, básněmi a hrou na flétnu. Po vystoupení je čekala sladká odměna.
 

Lucie Kořínková reprezentovala ZŠ Litultovice až v Praze

Naši páťáci se účastnili školního kola Olympiády mediální gramotnosti. Nejúspěšnější řešitelkou se stala Lucie Kořínková, která se umístila na 28. místě z celé republiky. Protože byla mezi třiceti nejlepšími, tak se mohla účastnit finále, které se konalo v Praze na Magistrátě hlavního města Prahy. Zde si vyzkoušela další otázky týkající se mediální gramotnosti, dále na ni čekal interaktivní workshop od Fakescape a samozřejmě odměna. Lucce děkujeme za reprezentaci naší školy a rodičům Lucky moc děkujeme za doprovod na tuto olympiádu.
 
Velký úspěch