Březen 2020

Mimořádné opatření od 11.3.2020 škola uzavřena 
Pro žáky je zavedena domácí výuka TŘÍDY
 

Za pohádkou do knihovny - O Sněhurce

V pátek ráno 6. března přišla za našimi prvňáky paní knihovnice Eva Batková, aby zahájila cyklus čtení a vyprávění pohádek pod názvem "Za pohádkou do knihovny". První pohádka, kterou žáci poznali podle daných předmětů, byla pohádka O Sněhurce.
Žáci si pohádku vyposlechli, popovídali si o ní a vyplnili pracovní list. Nakonec si pohádku nakreslili a založili do svých portfolií. Už se těší na další pohádku.