Listopad 2019

 

Slavnostní předávání Slabikáře

 
Ve čtvrtek 7. listopadu předal král Ota První našim prvňákům Slabikáře, aby se mohli dále učit číst. Nastala veliká radost. Hned se všichni prvňáci pustili do prohlížení Slabikáře a čtení krátkých vět.

Čtenářský klub

 
V rámci projektu EU probíhá na naší škole čtenářský klub, ve kterém se žáci seznamují s novými zajímavými knihami a získávají znalosti v oboru literární výchovy.