Září 2019

 

Sběr starého papíru

Za obě školy v našem městyse bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zapojili do podzimního sběru starého papíru. Opět se nám podařilo naplnit v daném čase oba kontejnery a musel být přistaven ještě třetí.  DĚKUJEME

 

Cesta pohádkovým parkem - sportovní den se ZŠ Hlavnice

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 jsme se spolu s žáky ze ZŠ  Hlavnice sešli v zámeckém parku na sportovní den. Počasí nám přálo, a tak ve smíšených skupinkách žáci prošli celým parkem a soutěžili v hodech na cíl, lovili ryby, stavěli dům, skákali v pytlích, vyzkoušeli si slalom a chůzi po lavičkách. Na závěr jsme využili průlezky v parku, za svou šikovnost si všichni zasloužili sladkou odměnu.
 
 
 
 

 

Sportovní den v ZŠ Dolní Životice

V pátek 6. 9. 2019 jsme se vydali pěšky do Dolních Životic na sportovní den. Žáci úspěšně sportovali ve smíšených skupinkách obou škol i věku. Vyzkoušeli si svou šikovnost a zručnost v práci s míčem, švihadly, kreslení, skákání panáka a disciplínách olympijského víceboje. Za svou šikovnost si všichni zasloužili sladkou odměnu. Sportu zdar!
     
 
 
 

Zahájení školního roku

V pondělí 2. září 2019 jsme slavnostně zahájili nový školní rok.  O uvítání se postaral pan starosta Ing. Jan Birgus a paní ředitelka Mgr. Dana Kaliková. Kulturní program předvedli hrou na flétnu a přednesem starší žáci. Našich deset prvňáčků nám předala paní učitelka z mateřské školy Hlavnice. UŽ SE VŠICHNI TĚŠÍME!

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Zahajeni_skolniho_roku_2019-2020