Červen 2020

Zakončení školního roku

 

V úterý 30.6.2020 jsme v naší škole zakončili tento zvláštní školní rok. Bylo předáno vysvědčení jak žákům, kteří se poslední měsíc učili ve škole, tak žákům, kteří zůstali na domácí výuce. Všechny žáky a rodiče naší školy musíme moc pochválit za práci při domácí výuce a přejeme krásné a odpočinkové léto.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Ruzne_cerven_2020/

Úspěch litultovských žáků ve výtvarné soutěži PO očima dětí

 
Velký úspěch zaznamenali naši prvňáčci ve výtvarné soutěži PO očima dětí, 2. místo v okresním kole získal Martin Čala. Klárka Zubalová získala 1. místo v okresním i krajském kole a se svým výkresem postoupila do celorepublikového kola. Moc gratulujeme oběma a Klárce dále v celorepublikovém kole držíme palce.
 
 

Školní výlet do ZOO Olomouc

 
V úterý 23.6.2020 jsme pro děti připravili jako odměnu návštěvu ZOO Olomouc. Prošli jsme si okruh přes ZOO kolem opic, žiraf, šelem, vlků a atd. a sportovně jsme se vyžili na hřišti před ZOO. Děti si výlet pěkně užily a vrátily se unavené, ale odpočinuté od učení ve škole. 
 
 

Výlet ke mlýnu v Cholticích

 
Ve čtvrtek 18.6.2020 jsme pro děti připravili turistický výlet ke mlýnu v Cholticích, kde jsme měli zajištěnou prohlídku mlýna i s výkladem. Cestu ke mlýnu a zpět jsme sledovali na mapě, určovali jsme, na kterou světovou stranu jdeme a měřili jsme také délku trasy. Počasí nám přálo a tak jsme si výlet pěkně užili. 
 

Dětský den

 
V pondělí 1. 6. 2020 se konal na školní zahradě Den dětí. Žáci v 4 -členných družstvech soutěžili na sedmi stanovištích ve skákání přes švihadla, točení s kruhy, slalomu s kopačákem, skákání snožmo, hody na cíl, v prolézání pavučinou z lan, skákání na chodníku podle šipek. Společně jsme si zahráli živé pexeso a ve skupinkách vyluštili písničko-říkankovou křížovku, kde se v tajence dozvěděli, že je čekají už jen samé dobroty. 

Sběr starého papíru

Sběrné suroviny opět zahájily pro školy placený sběr starého papíru. Z tohoto důvodu Základní škola a Mateřská škola objednaly na pondělí 1. a úterý 2. června 2020 dva velké kontejnery. O sběr byl velký zájem, nakonec byly naplněny dokonce tři kontejnery. Děkujeme všem, kteří přinesli papír.

Peníze, které získáme, rozdělíme pro naše děti do obou škol.

 

Malý čtenář

 
Žáci prvního ročníku, v rámci projektu Žijeme v srdci Evropy, od měsíce listopadu navštěvovali čtenářský klub, který probíhal jednou týdně po vyučování v první třídě, kde jsme si zřídili čtenářský koutek, každý měl svůj polštářek a svého plyšáka, dětem byly zakoupeny krásné pracovní obrázkové knížky. V kroužku se seznamovali s klasickými dětskými pohádkami, nejoblíbenějšími knížkami a časopisy. S každou pohádkou dále pracovali, učili se vyprávět pohádky podle osnovy, hledali rozdíly, nesmysly, luštili hádanky a učili se jazykolamy. Za každou hodinu dostali jeden díl puzzle a na závěrečné hodině si z puzzlí složili obrázek, dostali diplom čtenáře a sladkou odměnu.

Pasování na čtenáře

 

Naši prvňáčci zvládli přečíst a napsat všechna písmena a slabiky ze Slabikáře a paní učitelka je pasovala na čtenáře.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Pasovani_na_ctenare_4.6.2020/

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Klubu rodičů za velmi štědrý peněžní dar – výtěžek z plesu. Z tohoto daru bude žákům poskytnut příspěvek na pracovní sešity pro příští školní rok. Dále pořídíme sedací pytle a knihovnu pro koutek čtení.