Březen 2018

Den učitelů

Ve středu 28. března učili žáci. V první třídě úkoly pro žáky přichystala paní učitelka na lístečky. Každý prvňáček si přečetl zadání, co má s ostatními dělat a vyzkoušel si tak práci paní učitelky. Někteří si i s radostí vyzkoušeli opravovat práci spolužáků. Také naši čtvrťáci si rozdělili vyučovací hodiny a den předem se ve školní družině svědomitě připravovali, a tak ve vyučovacích hodinách nechyběla práce na počítačích, pracovních listech, práce individuální i společná.

 

 

Vystoupení v Loutkovém divadle v Opavě

Ve středu 28. 3. 2018 jsme pak pohádku O nespokojeném králi zahráli na přehlídce prací divadelních skupin v Loutkovém divadle v Opavě - Divadelní lízátko 2018. Vystoupilo v ní 12 dětí našeho dramatického kroužku. Představení se jim povedlo a dětem se herecká zkušenost na velkém jevišti před cizími diváky také velmi líbila. Za odměnu dostali - jak jinak - sladké lízátko.

 

O nespokojeném králi

V úterý 27. 3. 2018 nám divadelní kroužek předvedl nacvičenou pohádku O nespokojeném králi. Byla to jejich předpremiéra a tu jsme si všichni užili.
 

2. setkání s knihovnou

V pátek 23.3.2018 nás už podruhé navštívila paní Batková s další pohádkou Tři oříšky pro popelku. Tentokrát měla v kouzelném kufříku schovaný střevíček, šaty, čočku, popel a oříšek. Po tom, co dětem pohádku přečetla, si vyzkoušely přebírat čočku a popel, skládaly oříšek z papíru a poslouchaly jarní ptáčky. I tentokrát to bylo velmi pěkné.

První jarní den

První jarní den jsme v první třídě oslavili jarním tvořením. Děti ve školní družině nám na tabuli nakreslily krásné obrázky a paní učitelka dětem do obrázků dopsala různá slova. Prvňáčci pak vyhledávali obrázky a slova, která patří k jaru. Nezapomněli jsme také na jarní kytičky a jednu plnou slov jsme také vytvořili. První jarní den jsme si krásně užili.
 

Sběr starého papíru

Vyhlašujeme jarní sběr starého papíru

Kontejner bude přistaven na parkoviště u kostela v pátek 6. dubna v 8.00 hodin a odvezen bude 9. dubna v 8.00 hodin.

 

Matematická soutěž v ŠD

 
Prvního března 2018 ve školní družině proběhla mezi žáky čtvrtého ročníku matematická soutěž. Žáci soutěžili v písemném sčítání, odčítání, násobení a dělení. Nejúspěšnější z nich a zároveň první místo obsadili dva žáci: Terezka Bednaříková a Václav Kudlík. Gratulujeme.