Září 2017

 

Sportovní dopoledne se ZŠ Hlavnice

V pátek 29.10.2017 byly děti naší školy pozvány do ZŠ v Hlavnici na společné sportování. Naštěstí nám vyšlo počasí a paní učitelky ZŠ Hlavnice připravily všechny disciplíny na fotbalovém hřišti.Děti v 6 disciplínách ukázaly, že umí rychle běhat, jsou zručné, mají smysl pro orientaci i dobrou paměť. Všichni účastníci dostali sladkou odměnu, vítězné družstvo ještě navíc dárek, který se jim bude dále hodit ve vyučování.

 

Olympijský víceboj 2017/2018

I v letošním školním roce se všechny děti naší školy zapojí do celostátní sportovní akce Olympijský víceboj. Jednotlivé sportovní úkoly plní zábavnou formou a zlepšují si tak svou kondici. V pondělí 25.9.2017 se všichni, od prvňáčků po čtvrťáky, protáhli při plnění první disciplíny - běh na 60 m.

 

Focení prvňáků

Ve čtvrtek 14. září pan Šebesta vyfotil naše prvňáčky.

První třídní schůzky 

V úterý 12.9. jsme se s rodiči opět sešli ve škole na prvních třídních schůzkách. Kromě sdělení běžných informací, týkajících se nového školního roku proběhla volba nových členů Školské rady a Klubu rodičů

Informace z třídních schůzek 12.9.pdf (388043)

 

Sportovní dopoledne v ZŠ Dolní Životice

Hned v pátek 8. září jsme se vypravili do ZŠ v Dolních Životicích, kde si pro nás připravili sportovní dopoledne pod názvem Sportování s Ferdou Mravencem. Děti obou škol se rozdělily do 5 družstev. Procvičily si hod do dálky, střelbu na koš, skok z místa, opičí dráhu a hod oštěpem. Všem se dařilo na a sportování moc líbilo.
 

Sběr starého papíru

 
ZŠ a MŠ v Litultovicích vyhlásily SBĚR STARÉHO PAPÍRU.

Dva kontejnery budou přistaveny na parkoviště u kostela    29. září 2017 v dopoledních hodinách a odvezeny budou 2. října 2017 v dopoledních hodinách.

Budeme rádi, když se zapojí do sběru co nejvíce lidí. Získané peníze použijí obě školy pro potřeby dětí.

Zahájení školního roku 2017/2018

Školní rok jsme zahájili v pondělí 4. září, kdy jsme se všichni sešli ve třídě našich nových prvňáčků za přítomnosti jejich rodičů a pana starosty Jana Birguse. Ten společně s paní ředitelkou Danou Kalikovou slavnostně zahájil školní rok 2017/2018. Paní učitelka Lenka Krőmrová představila a přivítala jednotlivé prvňáčky a předala jim pamětní listy a uvítací balíčky s drobnými dárky. Nejen jim, ale všem dětem naší školy přejeme úspěšný školní rok.