Červen 2018

 

Slavnostní závěr školního roku

V pátek 29. 6. 2018 konečně přišel ten všemi dětmi očekávaný poslední den školního roku. V naší škole se všichni žáci shromáždili v 1. třídě, kde si společně pod vedením paní ředitelky vyhodnotili úspěchy dětí a školy za uplynulý školní rok, za svou píli byly ohodnoceny všechny děti odměnami. Pak se žáci rozešli do svých tříd, kde jim třídní učitelky rozdaly výsledky jejich snažení - vysvědčení. Dostali i výborný oběd - hamburger. A teď hurá, začínají prázdniny!
 
 

Lesní pedagogika

V pondělí 25.6. 2018 jsme si udělali další poznávací výlet do okolí naší školy. Vydali jsme se autobusem do Hlavnice, kde nás na svém statku přivítal pan lesník Petr Lebeda a jeho adjunkt Radek. Oba všem dětem připravili velmi zajímavou hodinu Lesní pedagogiky, kterou zakončili projížďkou na koni. Odvahu našly všechny děti a všem se to moc líbilo. Cestou zpět jsme využili multifunkčního hřiště v Hlavnici. Děti se během dopoledne dozvěděly zajímavosti o přírodě, zasportovaly si a naučily se samostatně chovat při cestě autobusem - nakupovat jízdenky.
 

T-mobile běh na 500m

Ve středu 20. 6. 2018 se konala celorepubliková sportovní akce základních škol - běh 500m s T-mobilem. Naše škola se zúčastnila také. Trasu 500 m jsme s dětmi vyměřili na místním fotbalovém hřišti. Všechny děti úkol splnily a půl kilometru uběhly. Na závěr jsme společně vyhodnotili běžce z jednotlivých tříd a děti dostaly pěkné odměny.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/T-mobil_beh

Školní výlet do Úvalna

Ve čtvrtek 14. 6.2018 se všechny třídy naší školy vypravily na společný školní výlet, tentokrát do relativně blízkého okolí - do Úvalna. Hned po příjezdu si děti prohlédly okolí z věže rozhledny Strážiště. Pak si vyšláply na zříceninu hradu Šelenburk a prošly tak dlouhou naučnou stezku až téměř ke Cvilínu. Zpět na Strážišti si opekly špekáčky a vydaly se do zrcadlové síně v Galerii Na rychtě. V bludišti se naštěstí nikdo neztratil, což jsme oslavili porcí dobré zmrzliny a příjemně unavení se vrátili domů.

 

Vědomostní soutěž žáků ZŠ v Ostravě

V úterý 12.6.2018 pořádala jazyková škola HELLO už po šesté soutěžní dopoledne pro žáky 1. – 5. tříd ZŠ pod názvem HELLO GAMES 2018. Tentokrát se děti z 18 škol celého kraje sešli v budově Planetária v Ostravě, kde soutěžili v různých kategoriích. Děti naší školy se spojily s dětmi ZŠ Hlavnice, aby také vytvořily celé družstvo. Naši školu v kategorii 2.tříd – hra na hudební nástroj – reprezentovala Sabina Mašlaňová, v kategorii 4.tříd – hravá matematika – David Nowický a Vojta Hrubý. Po splnění úkolů ve své kategorii si děti zasportovaly a na závěr se podívaly na zábavné výukové programy Planetária v Ostravě.

  

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Hello_soutez_2018

Den dětí

 
V pátek 1. 6. 2018 se všechny děti naší školy vypravily do lesa u Litultovic, aby oslavily Den dětí. Cestou do altánku u skály po skupinkách plnily vědomostní i sportovní úkoly a soutěže. V cíli poskládaly z nalezených přírodnin obrázky a našli poklad, který byl ukrytý mezi okolními stromy. K svému svátku pak dostaly sladkou odměnu.