Listopad 2017

 

Vánoční akademie

Během měsíce listopadu jsme se ve třídách a v kroužcích chystali na vánoční akademii, která se konala 30. listopadu pro rodiče a 1. prosince pro MŠ Litultovice a důchodce. Tentokrát jsme akademii a zimní výstavu připravili na zámku v Litultovicích. Letos se vše neslo v duchu Vodního království, což vychází z tématu na tento školní rok. Čtvrťáci nás celým programem provedli jako vodníci. Připravili si rozhovor s panem starostou Litultovic, s paní ředitelkou naší školy, zprávy z vodního království, zprávy o počasí, zprávy ze sportu a zatančili a zazpívali jako hastrmani. Druháčci nacvičili pohádku O jedličce, kterou v závěru pohádky krásně vánočně ozdobili a hudební pohádku Tři králové. Prvňáčci také nacvičili krátkou pohádku Jak šlo vejce hledat Vánoce. Naštěstí v pohádce Vánoce našli a osvobodili je z moci loupežníků. V pozadí ani letos nezůstal kroužek flétny, který připravil krátké vánoční koledy a vánoční písně. 
Po vystoupení našich žáků si mohli všichni prohlédnout zimní výstavu, kterou připravili učitelé s žáky. Na výstavě jste mohli navštívit vodní mlýn s rybníkem plným ryb, na kterém nejvíce pracovali čtvrťáci. K rybníku patří také čápi, tak ani výtvarný kroužek se nedal zahanbit a vyrobil krásné čápy. Další kroky vás zavedly do černého pekla plného čertů, které převážně vyráběli naši nejmenší prvňáčci. Z pekla jsme ovšem skočili rovnou do nebe, kde jsme mohli vidět různé andílky, na kterých zase nejvíce pracovali druháčci. Nesmíme opomenout také další výrobky našich žáků, obrázkovou galerii a na chodbě bílou zimu plnou sněhuláků.
Všem, kteří se podíleli na přípravě akademie i výstavy, ale také samotným účinkujícím velice děkujeme.

 

Výstavka na zámku

 

Slavnost slabikáře

V úterý 21.11.2017 jsme ve škole uspořádali Slavnost slabikáře pro naše prvňáčky. Nebylo lehké se ke slabikáři dostat, protože slabikář si zasloužil jen statečný zachránce princezny, kterou chtěl drak. Prvňáčci zkusili nabídnout drakovi písmenkové ovoce, vyhledávali dračí hlavy v podobě tvarů písmen, vyrobili si meč na draka a nakonec drakovi nabídli perníčky ze slabik. Drakovi perníčky místo princezny moc chutnaly a naši princeznu nechal pro prince Jeníka. Prvňáčci zachránci dostali za každý splněný úkol jeden klíč a za pět klíčů jim král Kuba ze 4. třídy předal jejich první opravdovou učebnici - Slabikář. Všichni prvňáčci byli ze slabikáře nadšeni a doufejme, že jim toto nadšení vydrží.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Den_slabikare_2017

Vánoční dílna rodičů

 

Dne 16. listopadu 2017  se uskutečnila v naší škole Vánoční dílna rodičů. Celkem se sešlo 16 rodičů s dětmi a vytvořili krásné výtvory na vánoční výstavu a jarmark.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_dilny_rodicu_2017

Pozvánka na vánoční akademii

 

Žáci a pracovnice ZŠ Litultovice Vás co nejsrdečněji zvou na Vánoční akademii VODNÍHO KRÁLOVSTVÍ, s vystoupením dětí, prodejem vánočních ozdob a kalendářů.

Zahájení výstavy ve čtvrtek 30.11.2017 bude od 15.00 hod. a školní vystoupení v 16.00 hod. v Litultovicích v budově zámku B. Pro děti z MŠ a seniory 1.12.2017 od 9.30 hod. na zámku v budově B. Výstava bude otevřena také v neděli 3.12.2017 od 16.30 do 18.00 hod.

Vítání občánků v městyse Litultovice

V sobotu18. listopadu 2017 proběhlo v obci Litultovice Vítání občánků. Děti z naší školy si pro hosty připravily pestrý program. Nejprve je žáci přivítali básničkou a poté zahráli na flétnu. Celkem se přivítalo 6 miminek.
 

Vlaštovky ve ŠD

 

V pondělí 13. 11. 2017 jsme si s žáky 1. třídy udělali vlaštovkové odpoledne. Prvňáčci se naučili poskládat si vlaštovky z papíru, které si krásně vybarvili.  Poté jsme soutěžili, která vlaštovka doletí dál a kdo se strefí vlaštovkou na střed kruhu. Nejdále doletěla vlaštovka od Vaška Kovalčíka, hned za ním se umístil Lukášek Matýsek a těsně za Lukáškem byl Pepík Nowický. Vlaštovka od Aničky Gajduškové zase zvítězila v hodu na střed kruhu. Děti byly šikovné a vlaštovky nám krásně lítaly. 

Turnaj ve stolním fotbálku

 

V říjnu a začátkem listopadu jsme s žáky první a druhé třídy hráli turnaj ve stolním fotbálku. Na třetím místě se umístil tým Litultovice (Tonda a Klárka T.), na druhém místě Amerika (Kuba M. a Zuzanka) a na prvním místě Rakousko (Sebík a Adélka). Vítězné družstva dostaly medaili a všichni zúčastnění sladkou odměnu.

 

 

Návštěva MŠ v první třídě

Ve středu 8. listopadu naše prvňáčky navštívily během prvních dvou vyučovacích hodin děti z MŠ Hlavnice a po velké přestávce děti z MŠ Litultovice. Prvňáčci dětem ukázali, jak se už naučili ve škole pracovat a dokonce do některých činností předškoláky zapojili.

 
 

Vtipnější vyhrává

 

 
Ve čtvrtek 2. 11. 2017 proběhla ve školní družině mezi žáky 4. ročníku soutěž v kreslení vtipů. Hlavní téma byla zvířátka. Žáci hlasováním rozhodli o vítězi. Nejvíce hlasů získal se svým vtipem Vojta Hrubý, dále Tereza Bednaříková, Valinka Gregořicová a Terezka Čermínová. Gratulujeme.