Prosince 2017

 

Zakončení kalendářního roku

V pátek 22.12. 2017 jsme ve škole vánočně ukončili kalendářní rok 2017. Celá škola jsme se sešla na vánočním tvoření, kde si žáci vytvořili tzv. Svět a vyhodnotili jsme podzimní sběry starého papíru a kaštanů. Další hodinu jsme věnovali rozdávání dárků, které si děti připravily pro své spolužáky. Ani celoškolní vánoční stromeček nezůstal bez dárků. Paní vychovatelky pro děti nakoupily pěkné společenské hry, které budou mít možnost hrát ve školní družině nebo o přestávkách. Tento poslední den roku 2017 ve škole byl plný úsměvů a překvapení.

Foto z ocenění:zslitultovice.rajce.idnes.cz/Oceneni_za_sber_2017

Foto u stromků: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Posezeni_u_vanocnich_stromku_22.12.2017

 

Třetí adventní pondělí

Třetí adventní pondělí si pro děti připravila p.uč.Lea Seidlová. Paní učitelka dětem vyprávěla o svátcích v průběhu měsíce prosince. Prvňáčci vybírali z obrázků, které by přiřadili k vánocům, ke každému obrázku si dopsali první slabiku a nakonec si nalepili rozstříhaný obrázek Krtečka o vánocích. Druháci a třeťáci také doplňovali pracovní list, ve kterém přiřazovali k datům v měsíci prosinci názvy svátků a zopakovali si čím je každý z těchto dnů zvláštní.
 

 

 

Druhé adventní pondělí ve škole

 

Druhé adventní pondělí si pro nás připravila paní učitelka Lenka Krömrová. Tentokrát si děti vyzkoušely, jak není úplně jednoduché připravit štědrovečerní večeři. Nejdříve si musely ulovit kapra z papíru, následně si ho musely naporcovat a samozřejmě obalit v mouce, vajíčku a strouhance. Nakonec připravily také bramborový salát z krepového papíru a smaženého kapra pěkně naservírovaly na talíř. Vše si vyzkoušely jen jako, ale i tak to bylo zábavné. 

Foto: zslitultovice.rajce.idnes.cz/II._adventni_pondeli_2017

První adventní pondělí ve škole

Tento rok si pro nás první adventní pondělí připravila paní vychovatelka Jana Sklepková, která také připravila adventní věnec. První adventní setkání se neslo v duchu Mikuláše. Prvňáčci vyhledávali a počítali anděly, čerty, hvězdičky, dokreslovali čertíka na pružině a skládali puzzle Mikuláše, anděla a čerta. Druháci a čtvrťáci si četli informace o Mikulášovi a vyhledávali k nim obrázky.  Dále také mohli luštit křížovku. Vše, na čem pracovali, si pak nalepili na velkého Mikuláše, kterým si pak vyzdobili třídu.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/I._adventni_pondeli_2017

Zpívání u rozsvěcování stromu před zámkem Litultovice

V neděli 3.12.2017 jsme oslavili první adventní neděli před zámkem v Litultovicích, kde naši žáci vystoupili s několika vánočními písněmi a hrou na flétnu. Po programu Vojta Hrubý s panem starostou zapálili první adventní svíci a ostatní žáci pomohli odpočítáváním panu starostovi rozsvítit vánoční strom. Obecní úřad děti za vystoupení odměnil oplatkem a krásnou vánoční ozdobou. Všem moc děkujeme za milé setkání u vánočního stromu.

 
 

Vánoční akademie pro MŠ a seniory

Jako již tradičně, také letos jsme naši akademii připravili dopoledne 1.12.2017 pro MŠ Litultovice a seniory. Všichni se snažili i druhý den podat velké herecké výkony. 

Vánoční akademie

Během měsíce listopadu jsme se ve třídách a v kroužcích chystali na vánoční akademii, která se konala 30. listopadu pro rodiče a 1. prosince pro MŠ Litultovice a důchodce. Tentokrát jsme akademii a zimní výstavu připravili na zámku v Litultovicích. Letos se vše neslo v duchu Vodního království, což vychází z tématu na tento školní rok. Čtvrťáci nás celým programem provedli jako vodníci. Připravili si rozhovor s panem starostou Litultovic, s paní ředitelkou naší školy, zprávy z vodního království, zprávy o počasí, zprávy ze sportu a zatančili a zazpívali jako hastrmani. Druháčci nacvičili pohádku O jedličce, kterou v závěru pohádky krásně vánočně ozdobili a hudební pohádku Tři králové. Prvňáčci také nacvičili krátkou pohádku Jak šlo vejce hledat Vánoce. Naštěstí v pohádce Vánoce našli a osvobodili je z moci loupežníků. V pozadí ani letos nezůstal kroužek flétny, který připravil krátké vánoční koledy a vánoční písně. Také nově zavedený taneční kroužek si pro nás připravil úžasné moderní tance.
Po vystoupení našich žáků si mohli všichni prohlédnout zimní výstavu, kterou připravili učitelé s žáky. Na výstavě jste mohli navštívit vodní mlýn s rybníkem plným ryb, na kterém nejvíce pracovali čtvrťáci. K rybníku patří také čápi, tak ani výtvarný kroužek se nedal zahanbit a vyrobil krásné čápy. Další kroky vás zavedly do černého pekla plného čertů, které převážně vyráběli naši nejmenší prvňáčci. Z pekla jsme ovšem skočili rovnou do nebe, kde jsme mohli vidět různé andílky, na kterých zase nejvíce pracovali druháčci. Nesmíme opomenout také další výrobky našich žáků, obrázkovou galerii a na chodbě bílou zimu plnou sněhuláků.
Všem, kteří se podíleli na přípravě akademie i výstavy, ale také samotným účinkujícím velice děkujeme.