Duben 2018

 

Výchovný koncert ve škole

V pondělí 30.4.2018 si pro nás ve škole připravila paní Lenka Lebedová výchovný koncert. Do naší školy se sjelo několik žáků Základní umělecké školy v Opavě a ti nám představili své hudební nástroje, ale také své umění na ně hrát. Poslechli jsme si několik skladeb v podání zobcové flétny, příčné flétny, klavíru, kytary, harmoniky, saxofonu a kláves. Paní Lebedová některé žáky doprovodila na kytaru a nakonec naše žáky naučila veselou písničku od Jaromíra Nohavici. Moc jí děkujeme za krásný výchovný koncert.

 

Knihovnická lekce pro prvňáky

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 nás opět ve škole navštívila paní Batkovou z knihovny s novou pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký. I pro tuto lekci si připravila kouzelný kufřík, ve kterém měla schované obleky pro Širokého, Bystrozrakého, princeznu, prince a čaroděje. Pohádku si tentokrát přečetli společnými silami. Po přečtení pohádky vyluštili slova, která slyšeli v pohádce a vymalovali si k pohádce obrázek. Bystrozraký dokonce dostal i obrovské oči, aby mohl najít začarovanou princeznu. Nakonec si nalepili postavičku Dlouhého a Širokého. Dětem se lekce opět moc líbila.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/za_pohadkou_-Dlouhy,_Siroky_a_Bystrozraky

 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě

Také žáci druhého a čtvrtého ročníku se ve čtvrtek 26. 4. 2018 zúčastnili besedy v knihovně Petra Bezruče v Opavě. Seznámili se s výpůjčním řádem, vykládali si o knížkách, které četli a knihách, které jsou určeny pro jejich věkovou skupinu, seznámili se s novými publikacemi a hádali hádanky.

Den Země

V pátek 20. 4. 2018 proběhl na školní zahradě Den Země. Žáci se rozdělili na skupiny, v každé bylo zastoupení žáka z první, druhé a čtvrté třídy a společně procházeli všechna stanoviště, poznávali živočichy a rostliny, odpovídali na otázky z oboru zvířata v lese, hádanky z přírody, květiny, záměnky, slova opačného významu, třídili pravdivé a nepravdivé věty, zpívali písničku o přírodě, skládali básničku na daná slova, třídili odpad do kontejnerů, svou zručnost a znalosti ukázali na stanovišti zdravovědy a založení ohniště. Na závěr všichni vytvořili živý obraz Den Země a planetu Zemi. Po obědě si všichni zasloužili sladkou odměnu.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Den_Zene_2018

Přílet čápů

3. dubna přiletěli čápi. Od té doby je pozorujeme, a pokud mají klid, procházejí se také po školní zahradě.
 

Měsíc knihy

V březnu jsme se více věnovali knihám a vše jsme završili ve středu 4. dubna 2018, kdy jsme si každá třída připravila povídání o knize. Nejstarší čtvťáci nám představili knihu Malý vynálezce Alva. Každý čtvrťák si pro nás připravil kousek příhody z této knihy a někteří dokonce namalovali také krásné obrázky. Druháci si připravili ukázku z knihy Honzíkova cesta, kterou mají rozečtenou. Paní učitelka měla pro děti přichystané otázky, na které krásně odpovídaly a tím nás uvedly do příběhu této knihy. Nejmenší prvňáci teprve začínají číst, ale připravili si obrázkovou osnovu příběhu O zvědavé mouše, který vychází na pokračování v časopise Sluníčko.