Květen 2018

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

 

Velký den pro prvňáčky nastal 31.5.2018, kdy je do naší školy přijel pasovat na čtenáře král z Říše knížek. Třídu si děti upravily na provizorní knihovnu, kde si seřadily knížky podle jmen autorů a vyzdobily si ji pohádkovými postavičkami. Před tím, než je král pasoval na čtenáře, museli složit Čtenářský slib a dokázat, že už umí číst z knížky. Za odměnu je král pasoval na čtenáře, pan starosta p. Birgus jim předal pamětní list a paní knihovnice p. Batková jim připravila jejich první vlastní knihu, kterou tvořily v knihovnických lekcích. Děti si domů kromě odměn v podobě knížky, fixů a sladkostí odnesly také velký zážitek. 

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Pasovani_prvnacku_na_ctenare_2018

 

Knihovnická lekce pro prvňáky

 

Tentokrát jsme se 25.5.2018 vydali na poslední knihovnickou lekci do místní knihovny v Litultovicích. Vzhledem k tomu, že jsme byli v knihovně, tak paní Batková dětem povídala také o tom, jak se chovat v knihovně a jak se v ní orientovat. Čekala nás také další pohádka "Pták ohnivák". Děti se snažily uhodnout název pohádky z kouzelného kufříku, pohádku si  poslechly a nakonec vybarovaly obrázek k pohádce a odpovídaly na otázky týkající se této pohádky. V knihovně se dětem moc líbilo.

 

Jarní akademie školy

 

Mezi naše tradiční každoroční akce patří jarní akademie školy, tentokrát v režii žáků navštěvujících hojně zájmové kroužky ve škole. Žáci z dramatického kroužku zahráli tři pohádky, sportovní kroužek ukázal přípravu před fotbalovým zápasem skladbou Olé, taneční kroužek se předvedl dvěmi skladbami Pátá, Mně se líbí Bob, své znalosti z angličtiny předvedli zpěvem žáci druhého ročníku, žáci čtvrtého ročníku vysvětlili všem přítomným, jak na počítač a svou šikovnost doplnili žáci hrou na flétničky. Děkujeme všem maminkám, které pomohly dětem připravit krásné kostýmy, paní Gregořicové z klubu rodičů za zajištění skvělého občerstvení, zaměstnancům obecního úřadu za přípravu sálu na zámku a za hojnou účast, jak ve čtvrtek 17. 5. 2018, tak i v pátek 18. 5. 2018, kdy se hrálo ještě jedno představení pro seniory a děti z MŠ.

 

Den mláďat na Školním statku v Opavě

 

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 všichni žáci naší školy navštívili tradiční a velmi zdařilou akci, kterou každoročně pořádá Střední zemědělská škola a Vyšší odborná škola v Opavě. K vidění byla mláďátka králíků, drůbeže, ovcí, koz. Nechyběla přehlídka jízdy na koních, sportovní soutěže pro děti, ukázky práce hasičů, policie i armády. Dopravu měli žáci zdarma a byla hrazena z peněz za sběr papíru.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Den_mladat_2018