Červen 2021

Rozloučení s páťáky

 
Žáci pátého ročníku se s naší školou rozloučili 29. června na zámku v Litultovicích, kde jim pan starosta a třídní učitelka předali vysvědčení a dárky. 
FOTO:
 

Projektový den "Region Hvozdnice"

V pondělí 28. 6. 2021 se všichni žáci školy šli naposledy v tomto školním roce projít do přírody v okolí školy, a to údolím říčky Hvozdnice, která teče v našem lese. Prošli okolo skály a plnili úkoly zručnosti na stanovištích okolo cesty. Prohlédli si také informační tabule o živočišných a rostlinných druzích v místních lesích. Další zastávkou pak bylo ohniště u Čertovy lávky, kde všichni posvačili a mohli se i v tomto parném dnu ochladit v řece. Bylo to pro všechny pěkné dopoledne před ukončením školního roku.
 
 

Sportovní dopoledne se ZŠ Slavkov

V pátek 25. 6. 2021 jeli páťáci sportovat do ZŠ Slavkov. V okolí školy prošli 6 stanovišť se zajímavými úkoly a činnostmi. Nejdůležitější ale pro ně bylo, že se většina z nich poprvé setkala se svými budoucími spolužáky a novou třídní paní učitelkou, prožili spolu zajímavé dopoledne a prohlédli si i vnitřní prostory školy.
 

Projektový den Lesní pedagogika

V úterý si naši páťáci udělali výlet do okolí - do Hlavnice. U pana lesníka Petra Lebedy se podívali na domácí zvířata, prohlédli si myslivecké trofeje a v zajímavé besedě se dozvěděli hodně nových věcí ze života lesní zvěře.
 

Vítání nových občánků obce

V sobotu 19. 6. 2021 naš žáci 2. a 5. ročníku pomohli přivítat nové občánky Litultovic pásmem básniček a písničkou na flétničku. 
 
 

Projektový den výstup na Praděd

Ve čtvrtek 17.6.2021 jsme se v rámci projektového dne vydali na televizní vysíláč Praděd. Autobusem jsem vyjeli na Ovčárnu a pak pěkně po svých jsme si za slunečného teplého počasí vyšlápli na Praděd. Tam jsme si vyjeli na rozhlednu, kde byl krásný rozhled po Jeseníkách. Cesta zpátky na Ovčárnu utíkala velmi rychle, takže jsme stihli navštívit také nedalekou Karlovu Studánku, kde jsme vyzkoušeli léčivý pramen a zmrzlinu. 
Velkým zážitkem pro žáky bylo natáčení TV NOVA, ve kterém jsme se mihli na konci spotu.
 
 
 
 
 

Výlet do lesů v okolí Deštné

Žáci 5. ročníku si ve čtvrtek 17. 6. 2021 vyšlápli do vzdálenějšího okolí Litultovic - do lesů okolo Deštné. Cestou navštívili hájenku, kde se podívali na stádo divočáků. Dále pokračovali do lesů k trampské osadě, kde si opekli špekáčky, naučili se vrhat sekerou a seznámili se s historickými zbraněmi pravých trampů.
 

Den dětí

V úterý 1. června si v každé třídě oslavili Den dětí zajímavými úkoly a hrami ve výuce. O velké přestávce jim byly rozdány dárky, které dostali sponzorským darem od litultovských lékařů a nanuk z Bidfood Opava. 
 

Úspěch školy - Škola hrou

 
V zimních měsících se všichni žáci zúčastnili výtvarné soutěže školních družin na téma: "J. A. Komenský - Škola hrou." 1. místo obsadil T. Gregořica a 2. místo K. Zubalová. Gratulujeme. Vystavené práce můžeme vidět od 1. června v OC Breda v Opavě.