Duben 2021

 

Čarodějnice

V pátek 30.4.2021 jsme ve škole oslavili Čarodějnice. Čtvrťáci si vymysleli nová čarodějnická jména, vytvořili si zaklínadlo (většinou se týkalo zmizení Covidu), vyrobili si papírovou čarodějnici, uspořádali čarodějný orchestr a nezapomněli také čarodějnicím spočítat košťata. Druháci vařili čarodějný nápoj z různých slov a slovních druhů, hráli čarodějnické počítací hry a vytvořili si papírovou hůl, kterou přičarovali dobré časy.
 

Projektový den ke Dni Země

Také žáci pátého ročníku se věnovali tématu Dne Země. Ve slohu vytvořili práce o tom, jak by se i oni sami mohli zapojit do ochrany přírody a prostředí okolo sebe. Tuto práci pak dále využili při práci na plakátu, ve které dokázali, že znají pravidla třídění odpadu a že odpad také pravidelně třídí. 
 
 

Pracovní činnosti na školní zahradě

 
Žáci druhého ročníku zasadili na vyvýšeném záhoně mrkev, ředkvičky a pažitku. Každý si vyzkoušel úpravu záhonu i setí. O vyvýšený záhon se budou v průběhu školního roku starat a ochutnávat, co si vypěstují.
 

Den Země

 
Naše Země oslavila ve čtvrtek 22. dubna svátek. Žáci druhého ročníku v průběhu celého týdne se učili, jak ji chránit, čím vším můžeme šetřit, jak se recykluje, byli překvapeni, kolik let trvá rozklad odpadků pohozených v přírodě. Vyrobili si pomůcku, kterou procvičovali druhy kontejnerů a co do nich patří. Žáci 4. ročníku se věnovali projektu Den Země celý týden. Nejvíce se zabývali znečišťováním ovzduší. Počítali množství projíždějících aut za určitou dobu, přemýšleli, zda je vždy nutné použít k přesunu dopravní prostředek, vytvořili si plakát na toto téma, ve skupinách vypracovali reklamu, která naopak říkala, v čem nám daná věc škodí a nakonec nakreslili obrázek, co by mohlo být místo parkovišť. Všichni žáci v naší škole v průběhu celého školního roku třídí papír, plasty a na školní zahradě máme kompostér.
 

Zahájení prezenční výuky

 
V pondělí 12.4.2021 se naši žáci, po dlouhém období distanční výuky, vrátili zpět do školních lavic.
Každý žák i učitel byl řádně otestován na přítomnost koronaviru v organizmu. Všechny testy byly negativní!
 
Distanční výuka probíhala od 4.1.2021 do 9.4.2021.

 

Zápis do první třídy

Ve čtvrtek 8. dubna jsme uspořádali netradiční zápis do první třídy. Vzhledem k distanční výuce byla škola bez žáků, a proto jsme mohli pozvat budoucí prvňáčky se svými zákonnými zástupci. Předem byl vytvořen rezervační systém, ve kterém se přihlásili zájemci na určitý čas. Bylo tak zabráněno vzájemnému setkání. Za dodržení přísných hygienických pravidel přišlo15 budoucích prvňáků se svými rodiči, aby se poznali se svou budoucí paní učitelkou a ukázali jí své schopnosti, vědomosti a dovednosti před nástupem do školy. Paní učitelka Leona Seidlová je odměnila malými dárečky a pamětním listem, které jim budou připomínat tento významný den. Všichni byli rádi, že měli možnost osobně se zúčastnit zápisu.

K zápisu přišlo 22 žádostí. Šest zákonných zástupců žádalo odklad školní docházky a 16 žádalo přijetí do 1. třídy. Všem jsme vyhověli a těšíme se na šestnáct nových žáčků ve školním roce 2021/2022

 

Sběr starého papíru

Na začátku dubna jsme vyhlásili spolu s Mateřskou školou sběr starého papíru. Děkujeme všem přispívatelům, jelikož se nám podařilo naplnit jeden a půl velkého kontejneru.

Úprava třídy

Během distanční výuky se nám podařilo vystěhovat vše z třídy páťáků, vytrhat staré linoleum, vylít novou betonovou podlahu, vymalovat a pokrýt novou podlahovou krytinou. Díky stavební firmě Davida Nowického bylo vše velmi rychle zhotoveno. Příští rok se v této krásné opravené třídě budou vyučovat naši noví prvňáčci.